Jazyková učebňa

Interaktívne jazykové laboratórium

Našu školu oslovila p. poslankyňa NR SR Magda Vášaryová a oznámila nám, že Thajpejská reprezentačná kancelára chce venovať škole dar, ktorý by skvalitnil výchovno-vzdelávací proces. Škole tak pribudla školská interaktívna tabuľa s PC, dataprojektorom a ostatným príslušenstvom. Touto technikou sme vybavili školské jazykové laboratórium.
Predstaviteľ Thajpejskej reprezentačnej kancelárie, veľvyslanec Chiung Ming Chen nám dar odovzdal začiatkom školského roku, pričom sa tiež zaujímal o históriu školy, o intergráciu oboch škôl, o Banícku akadémiu a o študijné odbory na našej škole.

Celého aktu sa zúčastnili okrem riaditeľa SPŠ S. Mikovíniho Ing. Jána Totkoviča aj primátor mesta Banská Štiavnica Mgr. Pavol Balžanka, inšpektorka z Inšpekčného centra v Banskej Bystrici p. Ing. Marta Pavlíková, vyučujúca NJ p. Mgr. Zuzana Chladná a zástupcovia riaditeľa školy p. Ing. Miroslav Jausch a p. Mgr. Božena Kyselová.

Interaktívna tabuľa je jednou s najmodernejších didaktických pomôcok, kde dochádza k vzájomnej interakcii a súhre učiteľa pri výučbe cudzieho jazyka so študentom. Následne sa uskutočňuje prostredníctvom tejto pomôcky voľná komunikácia a doplňovanie textov na hodinách cudzieho jazyka. Od minulého školského roka máme zavedené povinné 2 cudzie jazyky. Podobnú interaktívnu tabuľu už na škole máme, ale pri veľkej škole nepostačuje. Akýkoľvek takýto veľkorysý dar je pre nás veľkou pomocou. Týmto darom sa splnilo tajné prianie našich učiteľov jazykov, ktorým pomôže pri ich výučbe. Záujem na škole o výučbu cudzích jazykov rastie. Čo sa týka personálneho zabezpečenia, máme kvalifikovaných a erudovaných učiteľov v tejto oblasti.

Pán veľvyslanec naznačil, že je možnosť na Thajwane aj študovať na základe štipendií. Tieto štipendiá sú až trojročné a taktiež je možnosť zúčastniť sa letných pobytových táborov. Takže je to šanca pre študentov. Spolupráca s thajvanským zastupiteľstvom bude pokračovať. V zimných mesiacoch sa študenti SPŠ S. Mikovíniho zúčastnia prednášky p. Ming Chena, ktorý sprostredkuje študentom život, kultúru a mentalitu thajvanského národa formou prezentačnej prednášky v anglickom jazyku.

Pani poslankyňa Vašáryová na margo vzájomnej spolupráce Thajwansko-slovenskej skupiny priateľstva prezradila, že v minulosti na 5 dní navštívila Thajwan a mnohé školy po celom ostrove a bola fascinovaná s akými modernými spôsobmi dnes vyučujú Thajvanci. Preto požiadala p. veľvyslanca Chena, či by nebolo možné získať dar, ktorý by podporil tieto moderné spôsoby výučby.

Výber školy pre získanie daru podporila aj skutočnosť, že p. Jozef Vášary bol na bývalej Strednej priemyselnej škole chemickej dlhodobým učiteľom slovenského jazyka. Tieto väzby boli samozrejme následne aj na dcéru p. Magdu Vášaryovú, ktorej touto cestou patrí v prvom rade veľké poďakovanie za prvotný impulz.

TOPlist