Innovation&Creativity camp 2012

JA SLOVAKIA – Innovation&Creativity camp 2012

Dňa 01. 03. 2012 sa konala súťaž Innovation&creativity camp 2012 na podnet výzvy spoločností SLOVALCO, a.s. a SAPA PROFILY, a. s., v priestoroch závodu SLOVALCO za podpory organizácií Junior achievement  a GR pre vzdelávanie a kultúru, Program celoživotného vzdelávania.

Súťaže sa zúčastnilo 120 študentov z 10-ich škôl nášho regiónu. Rozdelení boli náhodným výberom do tímov po päť študentov, teda do 22 tímov a Ssúťaž bola zameraná na kreatívne a tvorivé myslenie. Z našej školy bolo zapojených 12 študentov tretích a štvrtých ročníkov. Ich úlohou bolo pripraviť popularizačnú kampaň pre žiakov základných škôl (ich rodičov), aby sa rozhodli pre štúdium technických odborov a následne našli pracovné uplatnenie u zamestnávateľov tohto regiónu.

Na vytvorenie prezentácie v programe Word a Powerpoint mali čas tri hodiny,  odprezentovali ju pred odbornou porotou a do užšieho výberu postúpilo 6 tímov, v ktorých sme mali študentov:

 Miroslav Melich (IV.G), Patrik Šuhaj (IV.A) a Eliška Kováčiková (IV. B).

Týchto 6 tímov svoju prezentáciu predviedli pred všetkými zúčastnenými ešte raz  a odborná porota im dávala otázky už v anglickom jazyku, čo bolo dôležité kritétium pre výber víťazov a hlavne zástupcov postupujúcich do Bruselu. Medzi nimi je Eliška Kováčiková z triedy

 IV. B, ktorej samozrejme všetci blahoželáme. Nielen ona, ale aj ostatní naši študenti sa svojej úlohy zhostili zodpovedne, vystupovali presvedčivo a svoje miesto si pri prezentácii dobre obhájili.

Verím, že táto skúsenosť bola pre našich študentov veľkým prínosom, pretože sme sa jej zúčastnili prvýkrát, trvala 12 hodín a svojím zameraním a spôsobom organizácie bola naozaj netradičná.

Mgr. Tatiana Štepáneková

TOPlist