Imatrikulácie 2016

„Maj na pamäti, prečo si bol sem vyslaný z otcovského kraja: aby si sa vrátil zušľachtený mravmi aj vedami! „ stredoveký mravoučný veršík

Konečne 21. decembra nastal deň imatrikulácií. Správne by sa mali nazývať  beániou – čo predstavuje študentskú slávnosť, na ktorej starší študenti prijímajú nových študentov medzi seba ( platí to skôr pre vysoké školy).  Samotný zápis do zoznamu poslucháčov VŠ alebo slávnosť, pri ktorej poslucháči skladajú akademický sľub sa nazýva imatrikulácia.

 My sme prijímali prvákov do cechu študentského podľa jednotlivých odborov za účasti samotného Samuela Mikovíniho ( v civile Ing. arch. P. Fabian) a akademikov z radu technických a umeleckých odborov ( Mgr. art. L. Gombárová a Ing. J. Urban), ktorých príchod za zvuku slávnostných fanfár dodal slávnosti punc výnimočnosti. Za dôstojnými profesormi v úctivej vzdialenosti zostúpili duše prvácke. Od septembra trénovali Gaudeamus igitur, ktorý aj slušne odspievali.

 Vtipní a pohotoví moderátori Nikola a Jakub uvádzali celý priebeh imatrikulácií. Najskôr predstavili Samuela Mikovíniho ako osobnosť svetového významu (matematik, geodet, rytec, astronóm, kartograf, vodohospodár, architekt a pedagóg) , ktorého cisár Karol VI: roku 1735 vymenoval geometra dolnouhorských banských miest. Potom vyzývali tretiakov, aby plnili s prvákmi pripravené úlohy. Všetci si prišli na svoje, len prváci očakávali väčší „masaker“ a útok na ich ľudskú dôstojnosť: „21.12.2016 to prišlo! V triede nás čakal celý tretiacky uvítací výbor. Výsledok: vazelína na tvári a múka na nej, farby... domachlili nás ako také opice a dobre sa na tom zabávali. Cez imačky sme robili pokusy, predsa len sme chemici! A na záver sme dostali listinu, ktorou nás prijímajú do cechu chemického“ ( Vika, I. B)

   Všetky odbory defilovali s viac – menej vtipnými úlohami a imatrikulácie dospeli ku koncu. Prváci si prevzali certifikáty, vypočuli si stredoveký mravoučný veršík v latinčine i v jazyku slovenskom a už kujú plány, ako o dva roky osladia život budúcim prvákom...

TOPlist