IVAN SLOVENČÁK „Plán B“

Pozývame kolegov, našich študentov a všetkých  milovníkov výtvarného umenia na nekonvenčnú výstavu  nášho pedagóga   Mgr. art. Ivana Slovenčáka  „Plán B“ v Galérii Jozefa Kollára: od 27. 1. – do 25. 3. 2017.

Ivan Slovenčák  debutoval samostatnou výstavou „ Džukel čávo“ vo svojom rodnom meste v Rimavskej Sobote roku 2009. Odvtedy vystavoval na rôznych skupinových  projektoch.

Hravého chalana, ktorého bavilo kreslenie, privial osud do Banskej Štiavnice na SPŠ Samuela Stankovianskeho, ktorá práve rozbiehala jedinečný výtvarný odbor Konzervovanie a reštaurovanie papiera. Ivan Slovenčák  patrí k jeho  prvým  a veľmi úspešným absolventom. Po maturite  študoval  na Katedre maľby AVU v B. Bystrici. Po krátkom  pôsobení na „Šupke“ v Kremnici  sa vrátil  na domovskú strednú školu, kde vyučuje technológiu, navrhovanie a prax. Popri pedagogickej práci absolvoval viaceré rezidenčné pobyty a stáže, ako lektor maľby pôsobil na letných dielňach Letavy.

„Výstava „Plán B“ predstavuje výber autorových aktuálnych kresebných a maliarskych cyklov posledných dvoch rokov. Kresby , kde pracuje s géniom loci Banskej Štiavnice vyjadrujú jeho  osobný vzťah k mestu. Známe dominanty a mestské zátišia sú pre Ivana  Slovenčáka kulisami, v ktorých inscenuje svoje komorné, často absurdné hry. Autorovým poznávacím znamením je Igráčik, prostredníctvom ktorého sa túla realitou.  Živá maľba v plenéri mapuje atmosféru periférných zákutí  B. Štiavnice. Bizarné situácie vo svojich ateliérových zátišiach stavia ako parafrázy rituálov ľudskej každodennosti.“

 ( Voľná citácia pani Ivety Chovanovej – kurátorky výstavy )

Mgr. Beata Chrienová

TOPlist