Gustáv Murín na návšteve....

Ak ste v stredu po obede nazreli do chemickej odbornej učebne, uvideli ste pestrú zmes štvrtákov a pár druhákov, čakajúcich na stretnutie s vedeckým pracovníkom Ústavu bunkovej biológie UK v Bratislave RNDr. Gustávom Murínom, CSc. Neprišiel však prednášať o bunkách, cytológii, ale predstavil sa ako spisovateľ, autor blogov, esejí, sci-fi poviedok, scenárista... (preložený do 49 jazykov). Nezostal nič dlžný povesti, ktorá ho predchádzala. Hneď v úvode prekvapil obraznými pomenovaniami z oblasti erotiky, aby dokázal bohatosť nášho materinského jazyka. Nepochybne šokoval, zaujal a vzbudil pozornosť. Rád rúca konvencie a predsudky... Ako veľký patriot   prezentoval výnimočných, slávnych a úspešných Slovákov s vtipným a zanieteným  komentárom.

Svojho času ho básnik V. Mihálik nazval „šťukou v rybníku“, aj u nás zanechal podobný dojem... rozčeril pokojnú hladinu predstáv študentov o tom, ako má pôsobiť vedec, spisovateľ. Vystupoval však aj ako rodič, zabávač, terapeut a neustále dobiedzal do študentov s otázkami, na ktoré okamžite museli reagovať. Nečudo, že sa po prednáške zaujímali o knihy G. Murína /pár ich aj daroval/ a neľutovali hodinku, ktorú sme spoločne strávili 23. septembra 2015...

Mgr. B. Chrienová

TOPlist