Gabčíkovo

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť“
„Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“  

           


Študenti SPŠ S. Mikovíniho odboru životné prostredie a biotechnológia a farmakológia so svojimi vyučujúcimi navštívili v máji 2015 vodné dielo Gabčíkovo. Možnosť zorganizovať exkurziu vyplynula z projektu „Učíme sa pre prax “ a priniesla množstvo nových poznatkov o využití gigantickej stavby na Dunaji.

Prezreli sme si vodné dielo, zdrž Hrušov, stupeň Čuňovo, dve plavebné komory, ktoré sú súčasťou medzinárodnej plavebnej cesty Rýn – Mohan – Dunaj, ktorá spája Severné more s Čiernym morom. Počas exkurzie nás sprevádzali naslovovzatí odborníci š. p. Vodohospodárska výstavba, opísali nám prevádzku vodného diela a zdôraznili jeho význam. Okrem nezanedbateľného objemu elektrickej energie / približne 1/10 spotrebovanej el. energie v SR/, vodné dielo zamedzuje vzniku záplav /pamätníci vedia o ničivých záplavách z r. 1954 a 1965/, zabezpečuje celoročnú splavnosť Dunaja reguláciou výšky hladiny. Pre „živoťákov“ sú cenné i ďalšie informácie o zlepšení environmentálnych parametrov, ako sú: zvýšenie kvality pitnej vody, zastavenie poklesu podzemnej vody, ktoré nastalo v dôsledku uzatvárania meandrov a prehĺbeniu koryta rieky, zlepšenie podmienok pre poľnohospodárov a zastavenie vysychania lužných lesov.

Táto exkurzia naplnila staré známe: radšej raz vidieť, ako stokrát počuť a určite zanechala hlboké dojmy v mysliach študentov našich technických odborov a ich vyučujúcich: Ing. M. Jauscha, Ing. Márie Sivákovej a Ing. S. Kašiarovej, Phd.

TOPlist