Fotografická súťaž 2016

Marek Páleník - Základná škola, Školská 14, Levice 93401

Dve tváre Levíc


Dorota Kubíková - Základná škola Dolná Tižina 28, 013 04 Dolná Tižina

Príroda môže existovať bez ľudí, ale ľudia bez nej neprežijú.


Kristína Dávidiková - Základná škola Dolná Tižina 28, 013 04 Dolná Tižina

 

Temné a svetlé stránky prírody.


Adam Rajčan - ZŠ s MŠ Štefana Moysesa, Žiar nad Hronom

Čo prináša dážď


Miroslav Szepessy - Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej Rimavská Sobota

Aj toto dokážu „ľudia“    Chodím do školy s bohatou históriou


Lucia Skyvová - ZŠ Alexandra Dubčeka Bratislava

Názov diela č.1 pozitívna stránka mesta : Na krásnom modrom Dunaji
Názov diela č.2 negatívna stránka mesta: Opustená nemocnica Zochova


Tomáš Židuliak - Základná škola Dolná Tižina 28, 013 04 Dolná Tižina

Príroda a jej tajomstvá


Natália Sedláčiková - ZŠ Svrčinovec

Miesta v našej obci


Martina Kittlerová - ZŠ Andrej Bagara Trenčianske Teplice

hotel Salvator


Mária Robotová - ZŠ Andrej Bagara Trenčianske Teplice

Nie je hotel ako hotel


Carmen Bevízová - ZŠ s MŠ Nenince, Školská 50, 99126 Nenince

Čo dokážu ruky človeka ...


Kevin Kilmajer -  ZŠ s MŠ Nenince, Školská 50, 99126 Nenince

Verím, že ako ľudia raz pochopíme, čo do prírody nepatrí.


Eliška Húsková - ZŠ s MŠ Komjatná

Prírodná krása a jej ničenie


Anna Mikušová - Základná škola s materskou školou Slatina nad Bebravou

Sloboda vs. železné objatie


Peter Bombicz - Katolícka spojená škola, Andovská ul. 4, 940 52 Nové Zámky

Znečistené pobrežie Váhu – Zemné; Zima v Zemnom


 

TOPlist