Festival kumštu ‚ remesla a zábavy

Aj tento rok sme sa so študentmi odboru reštaurovania knižnej väzby zúčastnili Festivalu kumštu remesla a zábavy v areáli  Starého zámku. Počas slnečného dňa sme návštevníkom predstavili  historický spôsob kníhtlače. Túto starú grafickú techniku si  mohli nadšenci   za asistencie  našich študentov sami odskúšať  a pomyselne sa preniesť o takmer päťsto rokov späť  do  čias J.  Guttenberga.

Na festivale sme interaktívnou formou prezentovali  výtvarný projekt II.  ročníka – Knihu renesančných typov písma.  Každý študent  v druhom ročníku vytvorí podľa predlohy  renesančných písiem matricu/štočok , následne túto matricu niekoľkokrát  otlačí na pripravené hárky ktoré neskôr zošije do samotnej knihy. Vo všetkých fázach výroby takejto knihy si študenti osvojujú náročné remeselné zručnosti.

Návštevníkom festivalu ďakujeme za výpomoc a tešíme sa na vás aj na budúci rok.

Mgr.art. Peter Jánošík    

TOPlist