Exkurzia živoťákov v Banskej Bystrici

V utorok 24.10.2017  sa žiaci odboru životné prostredie zúčastnili exkurzie v Prírodovednom múzeu v Tihányiovskom kaštieli v Banskej Bystrici – časť Radvaň. Národná kultúrna pamiatka pôsobí ako oáza v okolí zastavanom  panelákmi.

Prekvapil nás interiér múzea, nečakali sme na takej malej ploche toľko zaujímavostí. Výstavou „Preťažená Noemova archa“ nám lektor priblížil zaujímavosti o vzniku zoologických záhrad v rôznych krajinách, ich pozitíva a nedostatky. Zaujímali ho aj naše skúsenosti. Upozornil nás na niektoré vyhynuté druhy a druhy, ktorým tento osud hrozí. Zvládli sme aj  vedomostný kvíz o živočíchoch. V interaktívnej záhrade sme si prezreli krásne, hoci vypreparované motýle z celého  sveta . Krátky film o palmovom oleji a nebezpečenstve vyrubovania pralesa pre  palmové plantáže , ktoré  narúšajú ekosystém a spôsobujú zánik množstva živočíšnych druhov, viedol k interaktívnej činnosti: rozdelení do skupín sme vo  virtuálnom obchode nakúpili výrobky a určovali, ktoré z nich otvorene alebo skryte obsahovali  palmový olej. Na danú tému sme vytvorili z pripravených materiálov postery, ktoré sme prezentovali. V okolí kaštieľa sme si obdivovali domčeky pre hmyz, vtáčie búdky pre menšie vtáky a dravce a rozsiahlu bylinkovú záhradu. V ďalšej expozícii bolo zaujímavé vidieť exponáty hornín, minerálov skamenelín, rastlín, živočíchov , ktoré boli usporiadané podľa prírodného a umelého ekosystému: napr. vodný, rašelinový, lúk a pasienkov, lesa, podľa regiónov stredného Slovenska. Vypočuli sme si aj jednotlivé hlasy živočíchov. Na záver sme zhliadli film o záchrannej stanici  v Zázrivej. Po živej diskusii a poďakovaní sa lektorom múzea, najmä RNDr. Danke Bardoňovej, sme  po piatich hodinách  spokojní odchádzali.

Vo vstupnej hale sme objavili obchodík so  spomienkovými predmetmi, kde  niektorí  živoťáci aj čo – to nakúpili.

 Z exkurzie zdieľame dôležitý odkaz pre verejnosť: Všímajte si výrobky, ktoré kupujete, či sú to - sladkosti, slané pochúťky, kozmetika,  palivá, či neobsahujú palmový olej. Ak si nekúpite takéto výrobky, podporíte ochranu živočíchov najmä tapírov , niektorých druhov opíc a plazov.

Ing. Slavomíra Kašiarová PhD.

TOPlist