Dotazník pre absolventov školy

Vážená absolventka, vážený absolvent,

SPŠ Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici spracováva databázu svojich absolventov. V prípade, že ste absolventom SPŠ Samuela Mikovíniho (bývalá SPŠ banícka a hutnícka), resp. SPŠ Samuela Stankovianskeho (bývalá SPŠ chemická) v Banskej Štiavnici vyplňte, prosím, nižšie zverejnený formulár.

Meno: *
Priezvisko: *
Rodné priezvisko
Miesto narodenia: *
Miesto pobytu: *
Som absolventom: *
 
 
Študijný odbor: *
Začiatok štúdia (rok): *
Koniec štúdia (rok): *
Triedny učiteľ:
Mailová adresa:
Telefónne číslo:
Ukončené vysokoškolské vzdelanie  *
 
 
(ak áno, uveďte názov a sídlo školy, fakulty):
V súčasnosti: *
 
 
 

Ak študujete, uveďte názov a sídlo školy, fakulty:

Ak pracujete, uveďte zamestnávateľa a pracovnú pozíciu:

Ďalšie informácie (sem uveďte ďalšie informácie, napr.: predchádzajúce pracoviská, úspechy, názor na poskytnuté vzdelanie na našej škole a pod.):
Odpíšte číslo
TOPlist