Deň otvorených dverí po novom

Deň otvorených dverí ako aktivita švajčiarsko – slovenského projektu „Odborné vzdelávanie pre trh práce“.

Dňa otvorených dverí sa zúčastnili žiaci základných škôl z Novej Bane, Žarnovice, Hodruše – Hámrov, Zvolenskej Slatiny, Vígľašu a Hriňovej v počte 96.

Žiakov sprevádzali výchovní poradcovia.

Vo vestibule školy sa rozdelili na skupiny podľa záujmu o technické alebo umelecké odbory.
 Výtvarne zameraní žiaci uvideli módnu prehliadku, ktorej predchádzal krátky výklad Mgr. art. Larisy Gombárovej o odbore odevný dizajn. Potom sa mohli venovať výtvarným aktivitám: výrobe potlače na bavlnené tašky podľa pripravených šablón pod dozorom Mgr. art. Eleny Rajčanovej, skladaniu dekoratívnych krabičiek a pod.

V budove laboratórií si žiaci orientovaní na technické odbory vyskúšali mikroskopovanie, nahliadli do práce geodeta...

TOPlist