Deň otvorených dverí na SAV

Dňa 8.11.2011 bol na Slovenskej akadémii vied (SAV), na chemickom ústave odbor chémie sacharidov.
Po súhlase vedenia školy sme sa vybrali z našej školy na návštevu Bratislavy v zostave:
Vedúci exkurzie – ing. Bartošík,
Študenti: Galbavý, Martinková – 3.B – študijný odbor biochémia a farmakológia
Gyenes, Gallová - 4.B – ten istý študijný odbor.

Do Bratislavy sme dorazili bez problémov, no tradičný bol problém v meste zaparkovať a tak sme trochu meškali na úvodnú prednášku. Stihli sme nasledujúce prednášky a spolu so žiakmi jedného z miestnych gymnázií sme potom absolvovali prehliadku laboratórií (syntézy a štruktúry sacharidov, glykobiotechnologické laboratórium, imunologické laboratórium s využitím sacharidov, laboratórium molekulového modelingu), ako i prezentačné pokusy a prehliadku databanky mikroorganizmov (banka vzoriek obsahuje 3600 kmeňov, ktoré sa musia po 6 mesiacoch nanovo naočkovať do živného prostredia).

Naši študenti mohli vidieť veľmi podobné praktické metódy výskumu, ako sa učia používať i u nás na škole, ako i informácie ktoré dostávali, boli pre nich síce vysoko odborné, no napriek tomu aktuálne i zrozumiteľné pre študentov. Toto nasvedčuje vysokej odbornej úrovni i aktuálnosti prednášok i praktických cvičení študentov tohto študijného odboru na našej škole.

Všetci zúčastnení si z Bratislavy v tento deň okrem únavy odniesli i pozitívne dojmy.

Napísal : P. Martinková + Ing. Bartošík

TOPlist