Deň otvorených dverí 2015

Pozvánka

na dni otvorených dverí SPŠ Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici.

 

Termín konania: 2.- 3. december 2015

Čas konania: 8.00 - 15.00 hod.

 

Program:  1. Privítanie hostí – vestibul školy

2. Prehliadka učební, laboratórií, ateliérov spojená s prezentáciou jednotlivých odborov

3. Malá módna prehliadka študijného odboru odevný dizajn

4. Ukončenie prezentácie

Študijné odbory:

Tešíme sa na Vašu účasť, sme presvedčení, že Vaše očakávania naplníme.

TOPlist