Deň otvorených dverí 2014

V dňoch 21. novembra a 22.novembra vestibul školy doslova praskal vo švíkoch. Od skorého rána tretiaci – informátori zaregistrovali prvé dvojice a skupinky záujemcov o štúdium na našej škole.

Zohratý tým bol pripravený v ateliéroch, kde predstavovali konzervátorské odbory Mgr. Blaho a Ing. arch. Fabian. Odbory propagačné výtvarníctvo, propagačná grafika a dizajn – grafický  a priestorový dizajn pútavo prezentovali Mgr. Slovenčák a Ing. arch. Lichard. Odevný dizajn zaujal nielen návrhmi odevov, ale najmä módnou prehliadkou, ktorá by nezahanbila ani profesionálov. O to sa zaslúžili p. Beáta Lazarová a Ing. Melichová.

Technické odbory mali hlavný stan v rysovni, kde sa sústredili: životné prostredie, geodézia, kartografia a kataster a biotechnológia a farmakológia.
Vyučujúci: Ing. Kašiarová, PhD., Ing. Kostra, Ing. Miháliková, Ing. Šlauková, Ing. Bartošík a Ing. Urban   trpezlivo odpovedali na deviatacké otázky a veľmi zaujímavo prezentovali potenciál našich technických odborov.

Deviataci a ich rodičia sa dozvedeli o možnostiach uplatnenia sa na trhu práce, o sociálnych výhodách pre študentov. Lákavé boli ponuky na stáže, prax v zahraničí, súťaže, SOČ-ky.
Štatistický prieskum dní otvorených dverí predčil naše očakávania. Takmer stovka záujemcov z rôznych kútov kraja si prišla prezrieť priestory školy a širokú škálu našich študijných odborov. Paleta „ešpézetiek“ bola ako jeseň – pestrá. Dominovali: Lučenec, Veľký Krtíš, Zvolen, Levice, Brezno, ale dostavili sa aj rodičia s deťmi z Tisovca, Polomky, Dubového, Pliešoviec, Pukanca, Brehov dokonca z Námestova, Jedľových Kostolian a i.

Srdečná vďaka patrí všetkým, ktorí pripravili dni otvorených dverí doslova na výbornú - výchovným poradcom Ing. Coplákovi, RNDr. Húskovi, zástupcom školy, pedagógom a študentom.

V prípade, že ste nestihli prísť na dni otvorených dverí v termíne 21.-22.11.2014 a máte záujem prezrieť si priestory, kde sa realizuje výučba jednotlivých študijných odborov, neváhajte nás kontaktovať na tel. č.: 0908343855, prípadne na: propagacia@mikovini.sk a dohodnite si individuálnu prehliadku našej školy.


         
 

TOPlist