Deň otvorených dverí 2012

SPŠ S. Mikovíniho otvorila svoje dvere...

Naša škola 22. a 23. novembra 2012 žila dňami otvorených dverí, ktoré bravúrne zvládla v duchu hesla : Menej je niekedy viac. Ako pútavo a reprezentatívne  predstaviť všetky technické a umelecké odbory, ktoré ponúkame budúcim prvákom a pritom v nich vyvolať pozitívne ohlasy? Myslím, že tento rok sa nám podarilo vytvoriť model modernej a zaujímavej prezentácie, ktorá dokázala osloviť rodičov, deviatakov i pedagógov zo základných škôl.

Po privítaní vo vestibule školy , kde sa na plátne odvíjal príbeh jednej pozoruhodnej strednej školy, si záujemcov o štúdium prevzali  zástupcovia a výchovní poradcovia, aby im ukázali ateliéry s umeleckými odbormi a geodetickú učebňu s technickými odbormi. V hlavnej budove mali možnosť uchádzači o štúdium zažiť aj módnu prehliadku klauzúrnych a maturitných prác odevného dizajnu.Každý odbor vystavil reprezentatívny súbor prác študentov, makety, logá, ukážky knižných väzieb, kópie listín, reliéfy, fotografie atď.

 

TOPlist