Cena Mateja Bela pre Ing. Šlaukovú

    Pri príležitosti nadchádzajúceho Dňa učiteľov udeľoval 20. marca 2015 predseda BBSK Marian Kotleba ocenenia pedagógom za záslužnú prácu v oblasti výchovy a vzdelávania.
V kategórii Príprava úspešných žiakov na celoštátne a medzinárodné súťaže a olympiády získala naša vyučujúca Ing. Elena Šlauková 1. miesto – cenu Mateja Bela a Pamätný list.

    Ing. Elena Šlauková pôsobí na našej škole viac ako 20 rokov. Zaslúžila sa o konštituovanie študijného odboru biotechnológia a farmakológia. Zároveň učí ťažiskové maturitné predmety. Ako externá spolupracovníčka ŠIOV v Bratislave pracuje v študijnom odbore technická chémia.

    Pripravuje žiakov 4. ročníka v oblasti SOČ ako odborná konzultantka. Významnou mierou sa zaslúžila o medzinárodný úspech našich študentov. Uvádzame tých najúspešnejších:
•    V školskom roku 2011/2012 – Gergey Gyeneš – „Využitie biosorpcie pre odstraňovanie ťažkých kovov z vodných roztokov“ – 1. miesto v SR v odbore životné prostredie, postup na medzinárodnú európsku výstavu Expo Sience Europe v Tule (Rusko)
•    V školskom roku 2012/2013 – Ján Galbavý – „ Alternatívne metódy získavania zlata“ – 1. miesto v SR v kategórii 03 chémia a potravinárstvo, postup do medzinárodnej súťaže prác SOČ – Expo Science International v Abu Dhabí.
•    V školskom roku 2013/2014  - Nora Jedináková s prácou SOČ – „ Kontaminácia a degradácia archívnych dokumentov mikroorganizmami“ – obsadila 1. miesto v SR, kategória chémia a potravinárstvo. Postúpila tak do celoeurópskej prehliadky prác SOČ konanej v Žiline – Expo Sience Europe 2014/ESE/
V súčasnosti sa venuje ako projektová manažérka projektu „Učíme sa pre prax“, je vzorom pre ostatných kolegov svojou svedomitosťou, spoľahlivosťou, dochvíľnosťou a zodpovednosťou.

Sme hrdí, že naša kolegyňa získala Cenu Mateja Bela i Pamätný list a tým reprezentovala aj SPŠ Samuela Mikovíniho. Ďakujeme !


 

 

TOPlist