Cena Martina Benku

Cena Martina Benku v rukách pedagóga Mgr.art. M. Galbavého, ArtD

Talentovaný pedagóg SPŠ Samuela Mikovíniho Mgr.art. Marek Galbavý 23. 9.2015 bol odmenený Cenou Martina Benku za rok 2014 za veľmi dobré dosiahnuté výsledky počas štúdia. Martin Benka si prial vo svojom testamente, aby každý rok ocenili výtvarníkov v 4 kategóriách. Tento rok bol jubilejný, už štyridsiatykrát putovala Cena Martina Benku do rúk slovenských výtvarníkov v deň výročia narodenia maliara. Spomienková slávnosť sa konala v Martine v prítomnosti zástupcov Múzea M. Benku, Fondu výtvarných umení v Bratislave – Správy pozostalosti M. Benku, príbuzných, rodákov a spolupracovníkov.

 Náš mladý kolega Marek Galbavý  vyučuje na našej škole  intermediálnu tvorbu a počítačovú grafiku, vystavuje /samostatné i kolektívne výstavy: v ČR, Grécku, Nemecku, Taliansku, Arménsku, USA atď./, zúčastňuje sa sympozií, pôsobí na Akadémii umení na Fakulte výtvarných umení –katedre sochárstva v B. Bystrici, a tak motivuje žiakov k samostatnej tvorbe.

http://marekgalbavy.blogspot.sk/p/cvmarek-galbavy.html

Mgr. Beata Chrienová

TOPlist