Bienále v Benátkach

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť“
„Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“  

           


SPŠ Samuela Mikovíniho na Bienále v Benátkach

Bienále v Benátkach / Biennale di Venezia /- najslávnejšia interdisciplinárna výstava súčasného umenia, ktorú sme so študentmi umeleckých odborov našej SPŠ  Samuela Mikovíniho navštívili v mesiaci máji. Historicky prvé Bienále sa konalo v roku 1885 a od počiatku si postavilo hlavný cieľ – informovať verejnosť o aktuálnych trendoch v umení.  Najstaršia prehliadka umenia súčasnosti sa koná každé dva roky. Rozšírila svoj záber o expozície filmu, architektúry, divadla a hudby, ktoré sa konajú každoročne.  Od roku 1999 Bienále obohacuje aj   Medzinárodná výstava súčasného tanca.

    

Brány Bienále sa otvorili 9. mája  - do 22. 11. 2015. Ako významná kultúrna udalosť sľubuje neopakovateľné zážitky pre návštevníkov, ktorých býva okolo 400 000. Do parku Giardini je zakomponovaných 30 stálych národných pavilónov. Lokalita Arsenale poskytuje priestory pre sezónne pavilóny. Na 56. ročníku benátskeho sviatku umenia sa prezentuje aj československý pavilón s dielom Jiřího Davida Apotheosis. Kurátorkou expozície je Slovenka Katarína Rusnáková. Téma: Budúcnosť celého sveta inšpirovala umelcov a vďaka nim sa Benátky stali „summitom národov a osobností„; ako poznamenal nigérijský kurátor tohtoročného Bienále. Akási „umelecká OSN“ sa zišla v meste svetiel a  gondol, ktoré ročne navštívi okolo 2 milióny turistov. Našu skupinu očaril japonský pavilón s Kľúčom od umelkyne Chiharu Shiota.  Zaujala nás i kontroverzná Sarah Lucas z Británie. Fínsky, ruský, austrálsky pavilón, všetko absolvovať v pomerne krátkom čase, bolo doslova nemožné. Náš trojdňový pobyt sme zavŕšili návštevou Arsenale. Obrovský komplex plný umenia, aktivít, útokov na zmysly. Hravé, nástojčivé, neúprosné, sugestívne inštalácie v nás zanechali trvalé dojmy. Vďaka projektu „Učíme sa pre prax „ sme mohli konfrontovať svoje umelecké skúsenosti a inšpirovať a motivovať aj našich študentov.

Mgr. Zuzana Bobová

TOPlist