Bienále ilustrácií Bratislava 2015

24. septembra 2015 sme sa so žiakmi a odbornými pedagógmi našej školy zúčastnili na exkurzii BIB – Bienále ilustrácií Bratislava. Okrem prehliadky skvelých, kreatívnych a nápaditých prác mohli odpozorovať staré i nové grafické postupy, vidieť súčasné trendy tohto odvetvia výtvarného umenia. Očarili nás prosté,  jednoduché kresbičky, ale i do detailu prepracované a vyšperkované grafické, či maliarske diela. Žiaci živo diskutovali a porovnávali ocenené diela s vlastnými favoritmi. V rámci výstavy sme mali tiež možnosť pozrieť si diela úspešnej slovenskej grafičky a ilustrátorky Daniely Olejníkovej, ktorá vystavuje po celom svete a získala prestížne ocenenie Grand Prix a tiež výber diel významných svetových ilustrátorov.
Po prehliadke BIB sme sa presunuli na prehliadku prác študentov dizajnu a na skvelú výstavu akad. maliara Miroslava Cipára, jedného zo zakladateľov BIB.

Z histórie BIB: Prvý „nultý“ ročník tejto výstavy sa uskutočnil v roku 1965, vtedy len ako celoštátna československá výstava, ktorá umožnila široké porovnanie ilustračnej tvorby pre deti a mládež v rámci Československa a ako prvá výstava ponúkla porovnanie originálov ilustrácií s hotovým knižným dielom. Už o dva roky sa uskutočnil I. ročník Bienále ilustrácií Bratislava, medzi jeho zakladateľov patria napr. akad. maliar Miroslav Cipár, akad. maliar Albín Brunovský. Zúčastnilo sa vtedy 320 ilustrátorov z 25 krajín, v roku 2013 to bolo 362 autorov zo 49 krajín.

V priebehu BIB prezentujú svoju tvorbu samostatnou výstavou aj držitelia ceny H. Ch. Andersena za literatúru a za ilustrácie. Takisto BIB prezentuje tvorbu nežijúceho slovenského autora, ktorý významnou mierou prispel k rozvoju ilustračného umenia na Slovensku. Neodmysliteľnou súčasťou BIB je Medzinárodné sympózium BIB, ktoré sa koná od začiatku tohto podujatia. V roku 1985 bol založený medzinárodný BIB-UNESCO Workshop Albína Brunovského pre mladých ilustrátorov z rozvojových krajín v spolupráci s Vysokou školou výtvarných umení (VŠVU) v Bratislave. Zo začiatku ho viedol významný slovenský ilustrátor, jeden zo zakladateľov slovenskej ilustrátorskej školy, profesor Albín Brunovský. Aj v súčasnosti ho vedú renomovaní slovenskí ilustrátori.

Originály ilustrácií hodnotí medzinárodná odborná porota, ktorá je zložená z teoretikov výtvarného umenia, ilustrátorov, vydavateľov a knihovníkov. Je to zoskupenie 6 –12 členov z rôznych krajín, kontinentov a rôznych kultúr. Porota rozdeľuje 11 prestížnych cien – Grand Prix BIB, päť Zlatých jabĺk BIB a päť Plakiet BIB. Okrem toho môže udeliť Čestné uznanie vydavateľstvu za významný vydavateľský počin. Autor, ktorý získa najvyššie ocenenie Grand Prix BIB, má právo predstaviť sa samostatnou výstavou na nasledujúcom ročníku BIB a stáva sa aj členom medzinárodnej poroty BIB.
          

TOPlist