Arborétum Mlyňany

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť“
„Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“  

           


Študenti 2. a 3. ročníka odborov: biotechnológia a farmakológia a životné prostredie SPŠ S. Mikovíniho v Banskej Štiavnici zúčastnili exkurzie do dendrologického parku na Slovensku, ktorý sa rozprestiera na ploche 67 ha a rastie v ňom okolo 2000 druhov drevín. Pred prehliadkou areálu sme absolvovali dve prednášky: Ing. J. Konôpkovej, PhD. O využití rastlín vo farmakologickom priemysle a v medicíne a  Ing. P. Hoťku Vplyv klimatických zmien na faunu. Potom sa naša výprava vybrala do parku, kde kvitlo neuveriteľné množstvo rododendronov, azaliek a magnólií. Park založil šľachtic Dr. Štefan Ambrózy v roku 1892 na 40 tich hektároch. Od roku 1953 je v správe SAV a pod vedením doc. Ing. Františka Benčaťa, Dr.Sc. /významný slovenský dendrológ/ sa transformoval do dnešnej podoby. Najstaršou časťou zostáva Ambrózyho park, najmalebnejšou Východoázijská plocha, Severoamerická plocha púta pozornosť 35 metrovým sekvojovcom mamutím, ďalej Kórejská plocha a najmladšia plocha slovenskej dendroflóry založená r. 1992. Hlavy plné dojmov a karty preplnené zábermi zostanú nezabudnuteľnou spomienkou na podnetne a príjemne strávenú exkurziu.

TOPlist