2 % z dane

Nezisková organizácia

ACADEMIA MIKOVÍNI n.o.

Aj 2% (3%) pomôžu.

Aj v tomto roku máte možnosť rozhodnúť o tom, komu venujete z Vašich daní 2 % čiastku.
Využite túto možnosť a podporte neziskovú organizáciu

ACADEMIA MIKOVÍNI n.o.

Hlavným cieľom neziskovej organizácie ACADEMIA MIKOVÍNI n.o. je:

- skvalitňovanie materiálno-technického vybavenia školy,
- rozvoj a podpora aktivít študentov,
- organizovanie vzdelávacích, výchovných a športových podujatí.

Všetkým nám záleží na mladých ľuďoch, ktorým sa snažíme pomáhať, dbáme na ich vzdelanie a výchovu.
Finančný vklad do mladej generácie je investícia, ktorá sa nám v budúcnosti určite niekoľko násobne zhodnotí v odbornosti a celkovej vzdelanosti.

ACADEMIA MIKOVÍNI n.o. splnila všetky podmienky a je právnickou osobou oprávnenou prijímať sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.

Ak ste sa rozhodli venovať nám 2 % svojich daní, treba postupovať nasledovne:

a/ ak ste zamestnaní u jedného zamestnávateľa, stačí vyplniť Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby a k vyhláseniu priložiť Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov , ktoré Vám vystavia v mzdovej učtárni. Tieto dve vyplnené tlačivá treba odovzdať čo najskôr /najneskôr však do 30.4.2017/ na príslušnom daňovom úrade podľa Vášho bydliska.

b/ ak ste fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie, súčasťou tohto priznania je vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov /viď daňové priznanie na konci tlačiva/ - termín do 31.3.2017.

Podiel do výšky 3% zaplatenej dane môžete poukázať, ak ste v roku 2016 vykonávali dobrovoľnícku činnosť počas najmenej 40 hodín a predložíte o tom potvrdenie. Ak ste v roku 2016 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín, môžete poukázať 2%.

c/ ak ste právnická osoba, tak

1) ak ste v roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania  a zaplatenie dane v roku 2017 (zvyčajne do 31.3.2017) nedarovali financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môžete poukázať iba 1 % z dane - vyznačíte v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1 % z dane.
2) ak ste v roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania  a zaplatenie dane v roku 2017 (zvyčajne do 31.3.2017) darovali financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môžete poukázať 2% z dane - označíte v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane.

K vyplneniu tohto vyhlásenia sú potrebné nasledovné údaje o našej neziskovej organizácii:

IČO: 31936873
Právna forma: Nezisková organizácia
Obchodné meno: ACADEMIA MIKOVÍNI n.o.
Sídlo – Ulica: Akademická
Číslo: 13
PSČ: 969 15
Obec: Banská Štiavnica

Za prejavenú ochotu a pomoc vopred ďakujeme.
 

Ing. Miroslav Jausch
riaditeľ n.o.

OBČIANSKE ZDRUŽENIE“ PRIATELIA SPŠ SAMUELA STANKOVIANSKEHO“

Na SPŠ Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici sme pred 10 rokmi založili tiež občianske združenie „ Priatelia SPŠ Samuela Stankovianskeho“. Združenie má charakter nezávislej, otvorenej, neziskovej organizácie, ktorej cieľom je pomôcť škole pri finančnom zabezpečení jednotlivých odborov, modernizácii učebných pomôcok, propagácii otváraných odborov, pri zabezpečení odborných seminárov a tiež vytváraní podmienok pre SOČ študentov a pod.

 

Ak ste sa rozhodli venovať nám 2 % svojich daní, treba postupovať nasledovne:

a/ ak ste zamestnaní u jedného zamestnávateľa, stačí vyplniť Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby a k vyhláseniu priložiť Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov , ktoré Vám vystavia v mzdovej učtárni. Tieto dve vyplnené tlačivá treba odovzdať čo najskôr /najneskôr však do 30.4.2017/ na príslušnom daňovom úrade podľa Vášho bydliska.

b/ ak ste fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie, súčasťou tohto priznania je vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov /viď daňové priznanie na konci tlačiva/ - termín do 31.3.2017.

Podiel do výšky 3% zaplatenej dane môžete poukázať, ak ste v roku 2016 vykonávali dobrovoľnícku činnosť počas najmenej 40 hodín a predložíte o tom potvrdenie. Ak ste v roku 2016 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín, môžete poukázať 2%.

c/ ak ste právnická osoba, tak

1) ak ste v roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania  a zaplatenie dane v roku 2017 (zvyčajne do 31.3.2017) nedarovali financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môžete poukázať iba 1 % z dane - vyznačíte v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1 % z dane. 
2) ak ste v roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania  a zaplatenie dane v roku 2017 (zvyčajne do 31.3.2017) darovali financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môžete poukázať 2% z dane - označíte v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane.

K vyplneniu tohto vyhlásenia sú potrebné nasledovné údaje o našej neziskovej organizácii:

IČO: 37957015
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno: Priatelia SPŠ Samuela Stankovianskeho v Banskej Štiavnici
Sídlo – Ulica: Akademická
Číslo: 13
PSČ: 969 15
Obec: Banská Štiavnica

Za prejavenú ochotu a pomoc vopred ďakujeme.
 

Ing. Ján Totkovič
riaditeľ školy

 

TOPlist