Úvodná stránka

Fotogaléria školy
Nový príspevok na e-mail
Meno
e-mail
text
Odpíšte číslo
-
Radnica privítala úspešných študentov

17. november sa stal dňom slávnostným a výnimočným.
Tradične pri príležitosti  tohto sviatku primátorka mesta Banská Štiavnica Mgr. Nadežda Babiaková odmeňuje úspešných stredoškolákov malými darčekmi. Pokračovanie článku...


Exkurzia živoťákov v Tihányiovskom  kaštieli v Banskej Bystrici

V utorok 24.10.2017  sa žiaci odboru životné prostredie zúčastnili exkurzie v Prírodovednom múzeu v Tihányiovskom kaštieli v Banskej Bystrici – časť Radvaň. Národná kultúrna pamiatka pôsobí ako oáza v okolí zastavanom  panelákmi. Pokračovanie článku...


Bienále ilustrácií 2017

50 najrýchlejších študentov 1 – 4. ročníka sa pod vedením Mgr.art Eleny Rajčanovej zúčastnilo Bienále ilustrácií, ktoré sa po päťdesiatich rokoch  presídlilo do Slovenskej národnej galérie. Ide o jednu z najväčších výstav svojho druhu na svete.  Pokračovanie článku....


14. ročník GRAND PRIX CHEMIKEE  v Srbsku

Grand Prix  Chemikee je medzinárodná súťaž zameraná na laboratórnu zručnosť študentov stredných škôl  z Európy. Koná sa  každé dva roky vždy pod záštitou inej krajiny. Každá  krajina bola  zastúpená dvoma súťažiacimi, ktorí boli vybraní na základe výsledkov najvyššej národnej súťaže. Zúčastnené krajiny: Česko, Chorvátsko, Maďarsko, Nemecko, Rakúsko,  Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Švajčiarsko a Taliansko. Pokračovanie článku...


Vážení kolegovia, drahí žiaci a priatelia SPŠ S Mikovíniho, srdečne vás pozývam na moju výstavu do galérie Photoport v Bratislave. Výstava mapuje moje výtvarné aktivity za posledné tri roky, teda obdobie, počas ktorého som na našej škole začal pedagogicky pôsobiť.
Peter Jánošík

Kurz ochrany človeka a zdravia: október 2017

„Naše branné by sme mohli uviesť rozprávkovo: Za dvanástimi horami a dvanástimi dolinami... Kráľovstvo bolo vzdialené! Naši hrdinovia kráčali 6 hodín /37 851 krokov!/ v nehostinných poveternostných podmienkach/dážď, mrholenie, vietor.../. Pokračovanie článku...


SLOVENSKÝ NÁRODNÝ ARCHÍV PREZENTOVAL:
Prednášku Slovenského národného archívu – SNA (z Bratislavy uviedla Ing. Alena Maková - vedúca odd. ochrany archívnych dokumentov. Pokračovanie článku....
V. ročník GAUDEAMUS – NITRA

27. 9. 2017 sa naši štvrtáci pobrali do mesta pod Zoborom, aby si zodpovedne vybrali vysokú školu z naozaj pestrej ponuky. Pokračovanie článku....


Geodeti na Jesennej univerzite architektúry 2017

V dňoch 10. až 16. 9. 2017 sa žiačky 3. ročníka odboru Geodézia, kartografia a kataster Natália Melišková, Diana Rybárová, Miroslava Vicianová a Alexandra Bešinská zúčastnili  workshopu Jesenná univerzita architektúry 2017. Pokračovanie článku...


SEPTEMBER V RETROSPEKTÍVE
4. september 2017:
8. september: Salamander
8. – 16. september TVORIVÁ ŠKOLA ŽURNALISTIKY 2017
Banskoštiavnický kurz a seminár pre remeselníkov: kováčstvo a tesárstvo

 

Plenér 2017

V máji, keď slnko ukázalo svoje prvé teplé lúče, sme vyrazili do romantických ulíc Banskej Štiavnice. Prijemne  strávené dni so spolužiakmi a učiteľmi, kde benefitom bolo pozorovanie  dychberúcej  architektúry nášho úžasného mesta.


Festival kumštu , remesla a zábavy

Aj tento rok sme sa so študentmi odboru reštaurovania knižnej väzby zúčastnili Festivalu kumštu remesla a zábavy v areáli  Starého zámku. Počas slnečného dňa sme návštevníkom predstavili  historický spôsob kníhtlače.


Maturanti sa lúčili so školou

Piatok, 19.máj 2017  : o  10 25 hod : plný vestibul vyučujúcich, zamestnancov školy a študentov  upriamil svoju pozornosť na hlavné schodište, ktorým poslednýkrát spoločne zostupovali naši štvrtáci s piesňou Lúčenie na perách...Dôstojne odspievaný Gaudeamus navodil slávnostnú atmosféru a otvoril scenár rozlúčky.


 Vynikajúce umiestnenie SPŠ S. Mikovíniho na 39. ročníku celoštátnej prehliadky SOČ

V dňoch 25.–28. apríla 2017 sa v priestoroch SPŠ Jozefa Murgaša a SPŠ odbornej Pod Bánošom  v Banskej Bystrici konal 39.ročník celoštátnej prehliadky SOČ. Pokračovanie článku...


Zechenterova Kremnica a Sládkovičova Štiavnica

Po dlhých neúrodných rokoch sa nám konečne podarilo prekonať ostych  študentov zo živého vystúpenia pred spolužiakmi a mohli sme zorganizovať školské kolo v prednese poézie a prózy. Z pôvodných 14 prihlásených študentov sa do jazykovej učebne NEJ dostavila rovná polovička. Divákmi boli prváci a vyučujúce slovenského jazyka a literatúry: PhDr. Dana Bartošová a Mgr. Beata Chrienová, ktoré zároveň tvorili aj porotu.


Vyhodnotenie súťaže

Porota určila v literárnej časti súťaže za najlepšieho autora:
Matúš Uhlár - Základná škola s MŠ, Starojánska 11, 032 03 Liptovský Ján
Vo fotografickej časti súťaže porota určila za najlepšieho autora:
Ester Gažová - Základná škola, Školská 2, 908 51 Holíč
Víťazom srdečne blahoželáme.


Oslava „Dňa učiteľov"

Žiacka školská rada spolu so spolužiakmi pripravila kultúrny program:

Vážený pán riaditeľ, vážený pedagogický zbor, milí zamestnanci školy. Nadišiel čas, aby sme sa k vám prihovorili v mene žiakov SPŠ S. Mikovíniho. V utorok 28. marca bol váš deň, kedy  spolu s Jánom Amosom spoločne oslavujete...


Prvenstvo študenta SPŠ Samuela Mikovíniho na celoštátnej olympiáde v chémii.

V dňoch 8. – 11. 3. 2017 sa na pôde Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave a v priestoroch Inštitútu pre verejnú správu zišlo viac ako 50 stredoškolákov z celého Slovenska, aby si na 53. ročníku Celoštátneho kola chemickej olympiády v kategórii  zmerali svoje vedomosti a praktické zručnosti z chémie.


Víťazstvo žiakov SPŠ Samuela Mikovíniho v 27. ročníku  olympiády v cudzích jazykoch

SPŠ Samuela Mikovíniho je známa  nielen netradičným vzdelávaním, ale aj úspešnými žiakmi školy, ktorí nás reprezentujú v rôznych súťažiach na okresnej, krajskej a celoslovenskej úrovni už niekoľko rokov.


Plavecký výcvik 2017

Sme jednou z mála stredných škôl, ktorá  investuje do plaveckej gramotnosti svojich prvákov. Stalo sa dobrým zvykom, že počas maturitných písomiek prváci nastúpia do štiavnickej plavárne.


Ako žiacka školská rada pripravila „Valentína“

Deň sv. Valentína je prezentovaný ako anglosaský sviatok, ale už dávno prenikol do našich luhov a hájov...


Ivan Slovenčák "Plán B"

Pozývame kolegov, našich študentov a všetkých  milovníkov výtvarného umenia na nekonvenčnú výstavu  nášho pedagóga   Mgr. art. Ivana Slovenčáka  „Plán B“ v Galérii Jozefa Kollára: od 27. 1. – do 25. 3. 2017.


DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
....alebo, čo prezradila prezenčná listina

Počas dvoch dní  nás navštívilo 114 žiakov základných škôl z rôznych kútov BBSK i iných končín SR.


Perličky z lyžiarskeho výcviku

Kedy : 16. – 20. Január 2017
Kde: Počúvadlo – Salamandra rezort
Ktože : 31 druhákov a traja inštruktori: Mgr. T. Štepáneková, Mgr. M. Prokein a D. Horváth


Vesmír a zážitkové učenie

Po prebratí učebného celku Vesmír a slnečná sústava sa študenti technických odborov SPŠ S. Mikovíniho vybrali na exkurziu do Hvezdárne a Zážitkovo - vzdelávacieho centra Atlantis v Leviciach. Pokračovanie článku....


Vianočné posedenie

V roku 2005 Katarína Kolníková prečítala tento list Ježiškovi

"Milý Ježiško, já vím, starí ludý už málo píšu Ježiškovi, skór sa k nemu mollá. Ale já ty predsa len neská stem napísat pár rádkov. Pokračovanie článku....


Imatrikulácie 2016

„Maj na pamäti, prečo si bol sem vyslaný z otcovského kraja: aby si sa vrátil zušľachtený mravmi aj vedami! „ stredoveký mravoučný veršík. Pokračovanie článku...


Vianočná Viedeň

Zas sme sa raz vybrali vychutnávať si vianočnú atmosféru aj do rakúskej metropoly – Viedne. Zavčasu ráno – 14.12. 2016 - sme sa vydali viacmenej prvácke osadenstvo našej školy spolu s troma vyučujúcimi nemeckého jazyka na smer Bratislava - Wien.


Pätica výborných študentiek
SPŠ Samuela Mikovíniho na radnici

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentov – 17. November prijala pani primátorka Banskej Štiavnice Mgr. Nadežda Babiaková reprezentantov banskoštiavnických stredných škôl.


ČOV v Banskej Štiavnici

Študenti  z odboru životné prostredie absolvovali odbornú prax na ČOV v Banskej Štiavnici, ktorá zbiera odpadovú vodu z mesta Banská Štiavnica a súčasne likviduje vybrané nebezpečné odpady.


Odborná prax v pivovare

V mesiaci november žiaci odboru Životné prostredie v rámci odbornej praxe navštívili pivovar vo Vyhniach.


Deň otvorených dverí po novom

Deň otvorených dverí ako aktivita švajčiarsko – slovenského projektu „Odborné vzdelávanie pre trh práce“.
Dňa otvorených dverí sa zúčastnili žiaci základných škôl z Novej Bane, Žarnovice, Hodruše – Hámrov, Zvolenskej Slatiny, Vígľašu a Hriňovej v počte 96.


PRAVDA O DROGÁCH

V rámci prevencie drogových závislostí sa na našej škole  10. novembra konala prednáška občianskeho aktivistu pána Vrábela “Pravda o drogách“, ktorá sa realizuje  ako celonárodná informačná kampaň  na základných i stredných školách po celom Slovensku.


Prednáška Prof. Ing. Vladimíra Báleša DrSc.

4.11.2016 sa študenti III.B a IV.Z zúčastnili prednášky Prof. Ing. Vladimíra Báleša DrSc.: O možnostiach štúdia na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave.


Saská metropola Lipsko nás opäť  po roku  privítala v termíne od 25.9-8.10.2016

Po roku sa v nedeľu 25. septembra 2016 skupina siedmich študentov SPŠ Mikovíniho a dvoch vyučujúcich Mgr. Radovana Blaha, ktorý sa vzdelával odborne v oblasti knižného reštaurátorstva a sprevádzajúcej osoby Mgr. Z. Chladnej, koordinátorky projektov, vycestovala  zbierať nové zážitky a pracovné skúsenosti do Lipska v Nemeckej spolkovej republike v rámci projektu Mobilita - najlepšia cesta za európskym pracovným úspechom s finančnou podporou Národnej agentúry SAAIC v programe ERASMUS plus.


Bzovícka pevnosť prichýlila našich umelcov

V sobotu 24. 9. 2016  vyvrcholil Týždeň dobrovoľníctva na Bzovíku programom pre verejnosť. Podujatie pripravilo OZ Pod Hradom Bzovík v spolupráci s obcou / obecným úradom. Počas celého týždňa tu prebiehalo čistenie ruín od náletových drevín, škárovanie hradných múrov, čistenie interiérov bášt, stavali sa prístrešky pre budúce remeselnícke dielne.


Salamander 2016

Napriek krkolomnému termínu (nástup do školy 5.9. a termín sprievodu 9.9.2016) sa podarilo bezchybne nacvičiť salamandrový pochod na školskom dvore za pekného počasia. Ak platí: ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku, opak bol pravdou...


Španielsko : 28.8. – 10.9.2016

Sedem vyslancov z našej školy spolu s RNDr. Valentínou Vajsovou priletelo do  Malagy (s medzipristátím v Zurichu), aby absolvovali dvojtýždňový pobyt v rámci projektu Mobilita – najlepšia cesta za európskym pracovným úspechom. V úmorných horúčavách jedinú záchranu poskytovalo Stredozemné more  a klimatizácia na pracoviskách.


Mobility Londýn  - august 2016

V nedeľu 21. augusta skupina desiatich študentov SPŠ Mikovíniho opäť vyrazila na cestu plnú nových zážitkov a skúseností do Londýna. Počas niekoľkých rokov sa tu vystriedalo v rámci projektu Mobilita - najlepšia cesta za európskym pracovným úspechom už desiatky našich študentov, ktorí absolvovali odbornú stáž s finančnou podporou Národnej agentúry SAAIC v programe ERASMUS plus.


Exkurzia do divadelných dielní

V Štátnej opere v Banskej Bystrici práve chystajú premiéru  opery  Giacoma Pucciniho  Tosca, pri tej príležitosti nám dovolili nazrieť do divadelného zákulisia. Vybrali sme sa : celé osadenstvo odboru Odevný dizajn do umelecko - dekoračných dielní poobzerať ,ako vzniká tak rozsiahla kostýmová výprava.


Ocenení žiaci na radnici v Banskej Štiavnici

V stredu 29.6.2016 prijala primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková vybraných žiakov základných a stredných škôl, ktorých odmenila vecnými cenami.
SPŠ Samuela Mikovíniho navrhla na ocenenie:
-Žiaka III.B triedy Ondreja Hrušku za dosiahnuté študijné výsledky; 2. miesto v celoštátnom kole CHO; za úspešné riešenie úloh súťaže Matematický klokan a reprezentáciu školy v súťaži Expert.
-Žiačku III. triedy  Lucia Hlaváčová obsadila 2. miesto na 38. ročníku Celoštátnej prehliadky SOČ v Bratislave v odbore 16-Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba a za výborné študijné výsledky
Výborní žiaci sa podpísali do pamätnej knihy mesta.


Výlet do Viedne 29.6.2016

Účastníci výletu: triedy umeleckého zamerania  2.D. PG. Ko /Mgr. J. Jauschová/, 2. PG /Mgr. M. Prokein/, 1.PO / Ing. arch. P. Fabian/.
40 dochvíľnych študentov čakalo už o 5:30 pripravených  obdivovať  krásy rakúskej metropoly aj v tropicky vo horúcom letnom počasí. Pokračovanie článku....


Výlet do ZOO v L. Mikuláši a do Múzea liptovskej dediny

V stredu, tesne pred vytúženými prázdninami sa žiaci I.B, II.B a pár žiakov z iných tried pod vedením Mgr. Tatiany Štepánekovej a RNDr.  Zdenky Zupkovej vybrali na skvelý výlet. Pokračovanie článku....


Viac ako peniaze

Efektívne narábať s financiami a zodpovedne s nimi hospodáriť by mali vedieť  všetci stredoškoláci. Ako funguje svet financií a to, že finančná gramotnosť nie je len o peniazoch, sa majú možnosť naučiť   aj vďaka  programu Viac ako peniaze na vzdelávacom portáli Junior Achievement, do ktorého je zapojená aj naša škola. Pokračovanie článku....


Výstava maturitných prác

Kedy: od 15.6.2016    do 31.8.2016

Kde: vstupný priestor Galérie Jozefa Kollára
Výber z maturitných prác výtvarných odborov

odevný dizajn, propagačné výtvarníctvo, propagačná grafika,
konzervátorstvo a reštaurátorstvo - papier, staré tlače a knižné väzby,
dizajn – grafický a priestorový dizajn

Maturita 2016 – obhajoby

Maturitný stres, zhon a strach už dávno „odnes čas“. Naši absolventi nám svojimi prácami v rámci Praktickej časti odbornej  zložky maturitnej skúšky  dokázali, že čas venovaný štúdiu a návrhom nepremárnili... Ráčte vstúpiť do kreatívneho sveta jednotlivých študijných odborov......


Za Ing. Jozefom Bellom, CSc.

7.júna 2016 stratila slovenská chemická obec  zanieteného biochemika Ing. Jozefa Bellu, CSc., ktorého  profesionálny život bol spätý aj s našou školou -  SPŠ chemickou v Banskej Štiavnici /neskôr SPŠ Samuela Stankovianskeho/. Aj Banská Štiavnica  mu prirástla k srdcu, mohli ste stretávať štíhleho bielovlasého pána na prechádzke Dolnou ružovou ulicou...alebo jeho kroky smerovali do budovy laboratórií...


Terénne cvičenia na Počúvadle

V dňoch 25-28.4.2016 sa študenti 1. a 3. ročníka zo SPŠ  Mikovíniho v Banskej Štiavnici z odborov Geodézia kartografia a kataster a Životné prostredie zúčastnili terénnych cvičení na Počúvadlianskom jazere. Pokračovanie článku...


„Mobilita najlepší krok za európskym pracovným úspechom“

Zavŕšením projektu Erasmus+ „Mobilita najlepší krok za európskym pracovným úspechom“ bol pre našich študentov a vyučujúcich odborných predmetov pobyt v Berlíne od 22.2.-8.3. 2016. Po prvýkrát letecky sa sedem študentov našej školy zo študijných odborov: biotechnológia a farmakológia, propagačné výtvarníctvo, odevný dizajn a konzervátorstvo a reštaurátorstvo štukových výzdob a historických budov dopravilo do metropoly Nemeckej spolkovej republiky na zahraničnú stáž. Pokračovanie článku...


Plavecké nádeje SPŠ S Mikovíniho

Marec 2016 aneb plávanie rozvíja plavecké zručnosti a formuje osobnosť človeka....


Mobility v Anglicku

Europass z Londýna získalo v rámci projektu Mobilita – najlepšia cesta za európskym pracovným úspechom 7 študentov SPŠ Samuela Mikovíniho, ktorí   v termíne od 13.2 - 28.2.2016 absolvovali odbornú stáž  s finančnou podporou Národnej agentúry SAAIC v programe Erasmus plus.


Dojmy z lyžiarskeho kurzu 2016

Lyžiarsky kurz: pod pozorným vedením vedúceho Mgr. Martina Prokeina a inštruktorov / zároveň aj pedagogického dozoru/: Mgr. Tatiany Štepánekovej a Mgr. Petra.....  zažilo 28 vďačných študentov .


ÚSPECH NAŠICH ŠTUDENTOV NA CELOŠTÁTNOM KOLE CHEMICKEJ  OLYMPIÁDY V BANSKEJ BYSTRICI

52. ročník celoštátneho kola Chemickej olympiády v Banskej Bystrici sa konal počas jarných prázdnin v dňoch 3. - 6. marca 2016 na pôde Univerzity Mateja Bela v B. Bystrici. 


Výsledky školského kola SOČ 2016

Súťažná prehliadka SOČ na našej škole opäť ukázala, akým pestrým potenciálom študijných odborov disponujeme . Už samotné témy SOČ napovedajú, že sa oplatilo investovať kopu času, úsilia a entuziazmu do ich prípravy. Z uvedených prác postupujú do krajského kola prvé dve v  každom odbore.


Krása knižných väzieb

Unikátna výstava vo vestibule SPŠ Samuela Mikovíniho.
V utorok 2.2.2016 sa konala vernisáž výstavy Krása knižných väzieb, na ktorej môžu milovníci krásnych kníh uvidieť to najlepšie zo 4. archívnej kníhviazačskej súťažnej  prehliadky vyhlásenej Štátnym oblastným archívom v Třeboni a Pobočkou Českej informačnej spoločnosti pri Národnom archíve.


Hokejisti HC Banská Bystrica na návšteve SPŠ Samuela Mikovíniho
V piatok 12.2.2016 sa popoludní zaplnil vestibul našej Alma mater statnými postavami extraligových hokejistov z Banskej Bystrice, ktorí využili záver ligovej prestávky na spoznávanie krás Banskej Štiavnice. Pokračovanie článku...

Vernisáž Krása knižných väzieb
V spolupráci so Státnim oblastím archivem v Třeboni organizujeme jedinečnú výstavu Krása knižných väzieb. Ide o súťažnú výstavu umeleckej knižnej väzby, ktorej sa pravidelne a úspešne zúčastňujú aj naši absolventi. Pozývame Vás na otvorenie výstavy 2. februára 2016 o 14.30 hod. vo vstupnom vestibule našej školy.
Tešíme sa na Vás

SPŠ Samuela Mikovíniho sa zapojila do projektu Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce.

www.podpormeremesla.eu


Vianočný program

21.12.2015 sa vo vestibule školy prvýkrát  konal milý vianočný program v spolupráci so Súkromnou ZŠ Bakomi. Pokračovanie článku...


Vernisáž

vo Výstavnej sále Mestského kultúrneho strediska v Banskej Štiavnici uskutočnila vernisáž výtvarných prác študentov SPŠ Samuela Mikovíniho, ktoré vznikli počas deviatich odborných workshopov realizovaných vďaka projektu Učíme sa pre prax. Pokračovanie článku...


ÚSPEŠNÝ DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Začiatok decembra patril deviatakom...
Tento rok sa cez brány Botaniky nahrnulo viac ako sto nádejných adeptov vied technických i náuk umeleckých, aby na vlastné oči uvideli veľkorysé priestory našej školy. Pokračovanie článku...


Prijatie našich ocenených študentov na radnici

Tradičné prijatie najlepších študentov stredných škôl    primátorkou  Banskej Štiavnice Mgr. Nadeždou   Babiakovou sa konalo 19. novembra 2015 v reprezentačných priestorov obradnej siene. Predstavujeme vám trojicu študentov, ktorí boli odmenení  pri príležitosti  Dňa študentstva: Juliana BRNÁKOVÁ  /IV.O/, Petronela PAULOVIČOVÁ /IV.O/ a Matúš VINCENC /IV.B/.


Využitie UAV technológií v geodézii

Katarína na ľade a geodeti  vo vytržení, asi takto by sme mohli uviesť nezvyčajnú akciu na školskom dvore 25.11.2015. Z Košíc pricestoval  vynikajúci odborník  Ing. Juraj Gajdošík z firmy GEOSPOL Gajdošík, aby nadchol našich geodetov inšpiratívnou prednáškou  na tému Využitie UAV technológií v geodézii. Pokračovanie článku....


Študenti SPŠ Samuela Mikovíniho na "Mobilite"  v Lipsku

Projekt "Mobilita – najlepší krok za európskym pracovným úspechom" patrí k ďalším úspešným aktivitám realizovaných v oblasti odborného a jazykového vzdelávania na SPŠ Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici  v rámci programu Erasmus plus, financovaného z európskych finančných prostriedkov v spolupráci s Národnou agentúrou celoživotného vzdelávania SAAIC. Pokračovanie článku...


Okresné kolo cezpoľného behu

V stredu 14. októbra sa na lúkach nad železničnou stanicou konalo okresné kolo žiakov a žiačok základných a stredných škôl v cezpoľnom behu. Pokračovanie článku...


Pochod akademikov 2015

Mestská radnica už po desiatykrát bola svedkom historického rituálu zriadenia Baníckej a lesníckej akadémie ustanovujúcou listinou, ktorú svojím urodzeným podpisom potvrdila samotná panovníčka Rakúsko – Uhorska Mária Terézia roku pána 1762. Pokračovanie článku...


Bienále ilustrácií Bratislava 2015

24. septembra 2015 sme sa so žiakmi a odbornými pedagógmi našej školy zúčastnili na exkurzii BIB – Bienále ilustrácií Bratislava. Pokračovanie článku...


MALAGA – študenti  SPŠ S. MIKOVÍNIHO sa už tradične zúčastnili mobility ERASMUS+

Vybraní študenti, ktorých angličtina  zodpovedá kritériám zahraničnej mobility a ich vyučujúca RNDr. Valentína Vajsová, sa v dňoch 13.9 až 28.9 zúčastnili praxe v Španielsku. Pokračovanie článku...


Cena Martina Benku v rukách pedagóga Mgr.art. M. Galbavého, ArtD

Talentovaný pedagóg SPŠ Samuela Mikovíniho Mgr.art. Marek Galbavý 23. 9.2015 bol odmenený Cenou Martina Benku za rok 2014 za veľmi dobré dosiahnuté výsledky počas štúdia. Pokračovanie článku ....


Gustáv Murín na návšteve....

Ak ste v stredu po obede nazreli do chemickej odbornej učebne, uvideli ste pestrú zmes štvrtákov a pár druhákov, čakajúcich na stretnutie s vedeckým pracovníkom Ústavu bunkovej biológie UK v Bratislave RNDr. Gustávom Murínom, CSc. Pokračovanie článku...


Kurz „Ochrany človeka a prírody“ 2015

Vedúci kurzu: Mgr. Martin Prokein
Pedagogický dozor: Mgr. B. Chrienová, Mgr. T. Štepáneková, Ing. J. Urban
Účastníci kurzu: 3.B,P, 3.G,Z, 3. K,D,O

Pokračovanie článku...


Salamander a my
Každoročne naša škola prostredníctvom ochotných a nezištných študentov dodáva salamandrovému sprievodu punc tradície. 30 študentov v čiernych baníckych uniformách nacvičilo pod skúseným velením prof. P. Copláka náročný salamandrový pochod. Pokračovanie článku....
VYSOKÉ TATRY a študenti SPŠ S. Mikovíniho

Hovorí sa, že život nepozostáva len z počtu nadýchnutí, ale najmä z chvíľ, ktoré berú dych. A to doslova. Tatry vyrazili dych nielen svojou majestátnou nádherou štyridsiatke študentov, ale tým menej trénovaným dochádzal dych aj na túrach. Pokračovanie článku...


SPŠ Samuela Mikovíniho na Bienále v Benátkach

Bienále v Benátkach / Biennale di Venezia /- najslávnejšia interdisciplinárna výstava súčasného umenia, ktorú sme so študentmi umeleckých odborov našej SPŠ  Samuela Mikovíniho navštívili v mesiaci máji.


Exkurzia do Gabčíkova

Žiaci SPŠ Samuela Mikovíniho študijných odborov životné prostredie a biotechnológia a farmakológia sa v utorok 5.5.2015 so svojimi učiteľmi zúčastnili exkurzie do Gabčíkova. Pokračovanie článku...


Silový úspech študentov SPŠ S. Mikoviniho

Dňa 7. mája 2015 sa študenti  SPŠ S. Mikovíniho, pod vedením ich učiteľa telesnej a športovej výchovy Martin Prokeina, zúčastnili celoštátnej Olympiády stredných škôl Gaudeamus igitur v Trnave. Pokračovanie článku...


Doteky módy 2015 Prostějov

Fantázia, elegancia, kreativita, nápaditosť, noblesa i extravagancia. V tomto duchu sa niesol 15-ty ročník súťaže, ktorej sa zúčastnili študenti stredných škôl so zameraním na odevný dizajn z Čiech a Slovenska.


Adriana Bartchat a skvelé II. miesto v celoslovenskej olympiáde z anglického jazyka

Adriana Bartchat – študentka IV.P, naša  stálica, ktorá nesklamala ani tento rok. 1. miesto na krajskom kole v Banskej Bystrici predstavovalo vstupenku do kola celoštátneho v kategórii D.


ZO ŠTIAVNICE NA SEVER TALIANSKA

Vďaka projektu „Učíme sa pre prax“  študenti SPŠ Samuela Mikovíniho umeleckých odborov vycestovali na sever Talianska za historickými i súčasnými mozaikami, ktoré sú pokračovaním 1500 ročnej tradície. Pokračovanie článku...


Geodeti v Maďarsku

Západomaďarská univerzita Šoproň, Maďarsko

9. až 10. 4. 2015 sa študenti SPŠ S. Mikovíniho 1.- 4. ročníka odboru Geodézia, kartografia a kataster zúčastnili odbornej exkurzie realizovanej v rámci projektu „Učíme sa pre prax“, ktorý zahŕňa modernizáciu výchovno – vzdelávacieho procesu. Pokračovanie článku....


SPŠ S. MIKOVÍNIHO V LITOMYŠLI

Študenti odboru konzervovanie a reštaurovanie – papier, staré tlače a knižné väzby všetkých ročníkov a ich vyučujúci absolvovali podnetnú cestu do malebného mestečka, ktoré pamätihodnosťami pripomína B. Štiavnicu. Pokračovanie článku....


Krajské kolo 37.ročníka SOČ v Banskej Bystrici

Dňa 27.3.2015 sa na SPŠ Murgaša konalo Krajské kolo SOČ pod záštitou CVČ Junior v Banskej Bystrici. Zo 130 zúčastnených a 17 odborov sme si doniesli päť umiestnení.


Exkurzia na biofarme v obci Počúvadlo

V jarných mesiacoch  študenti životného prostredia navštívili  biofarmu  v obci Počúvadlo.


Exkurzia v Thermosolar Žiar nad Hronom

Koncom marca sme z odboru životné prostredie navštívili Thermosolar v Žiari nad Hronom.


Plavecký by mohol trvať celý rok...

ÚVOD: Tvrdí  9 z 10 prvákov po absolvovaní  plaveckého kurzu. Spokojnosť sme zaregistrovali na obidvoch stranách: „Som vďačný profesorom: p. prof. Štepánekovej a jej parťákom prof. Prokeinovi a prof. Hrušovskému za super zábavu a nadpriemerný priebeh plaveckého..“ Pokračovanie článku....


Ing. Elena Šlauková  - získala cenu Mateja Bela

Pri príležitosti nadchádzajúceho Dňa učiteľov udeľoval 20. marca 2015 predseda BBSK Marian Kotleba ocenenia pedagógom za záslužnú prácu v oblasti výchovy a vzdelávania.


Turné výstavy „Na sládky nie sme krátki“
Kedže sme sa v roku 2014 zapojili do projektu občianskeho združenia Tatry, Dňa 25.2 sme obdržali ako 25 škola v poradí z 51 škôl  SR  putovnú výstavu.
Projekt OZ Tatry

V jeseni  r.2014 študenti SPŠ Samuela Mikovíniho z odboru Životné prostredie  získali certifikát od OZ Tatry. V rámci celoeurópskeho projektu „Na skládky nie sme krátki“ mapovali výskyt inváznych rastlín a čiernych skládok v blízkom a vzdialenom okolí Banskej Štiavnice.


Dokonalý lyžiarsky : Počúvadlo - Salamandra 2015

Február 2O15. Nadšenci nádherného adrenalínového športu sa v plnom počte dostavili, aby prežili päť nezabudnuteľných dní lyžiarskeho výcviku. Nad bezpečnosťou bdeli a ochrannú ruku držali inštruktori: vedúci výcviku Mgr. Prokein, Mgr. T Štepáneková a hosťujúci Mgr. Peter Tomaník Pokračovanie....


Návšteva ministra školstva

Minister školstva navštívil Strednú priemyselnú školu Samuela Mikovíniho a Spojenú katolícku školu sv. Františka Assiského
6.2.2015 sme privítali na pôde SPŠ S. Mikovíniho ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraja Draxlera v sprievode svojich spolupracovníkov. Pokračovanie článku....


Mamutie mláďa

Už pomaly týždeň nás teší pohľad na veselé mamutie mláďa, ktoré si spokojne leží na našom nádvorí.


Naši študenti a divadelná klasika

Vo štvrtok 5. februára 40 divadelných nadšencov s pedagogickým dozorom miernou okľukou/ cez Kozelník..:)/ vyštartovalo do Nitry na predstavenie komédie W. Shakespeara Skrotenie zlej ženy. Vo veľkej sále Divadla Andreja Bagara najskôr režisér Svetozár Sprušanský  uviedol svoj režisérsky zámer, ktorý mnohých prekvapil. Pokračovanie článku....


Vianočná Viedeň

Rok sa s rokom stretol a my sme vycestovali do rakúskej metropoly, aby sme sa pokochali predvianočnou atmosférou Viedne. Pokračovanie článku....


Dni otvorených dverí

V dňoch 21. novembra a 22.novembra vestibul školy doslova praskal vo švíkoch. Od skorého rána tretiaci – informátori zaregistrovali prvé dvojice a skupinky záujemcov o štúdium na našej škole. Pokračovanie článku....


Ocenení žiaci primátorkou Banskej Štiavnice

Pri príležitostí sviatku študentov prijala primátorka mesta Banská Štiavnica Mgr. Nadežda Babiaková najlepších študentov banskoštiavnických stredných škôl, aby ich ocenila a uviedla do „siene slávy“. Pokračovanie článku.....


Mobility v Lipsku

Študenti SPŠ S. Mikovíniho absolvovali prax v Nemecku
Lipsko – polmiliónová metropola Saska, Goetheho   malý Paríž   a pre nás Slovanov mesto, ktoré založili Lužickí Srbi (zmienky z 11. storočia hovoria ešte o trhovisku). Pokračovanie článku....


Pochod akademikov 2014

Pochod akademikov sa stáva jesennou stálicou banskoštiavnických udalostí medzinárodného významu. Už po deviatykrát starobylá radnica privítala aktérov historického rituálu vyhlásenia založenia Baníckej a lesníckej akadémie.


Prezentácia našej školy v Rimavskej Sobote

Gemersko-malohontské múzeum , 16. Október 2014 – vernisáž prezentačnej výstavy technických a umeleckých odborov SPŠ Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici.


Odevný dizajn v Divadle Štúdio tanca

Štyri ročníky odevárok a jeden „odevák“ sa v októbrový utorok 15. vybrali za umením do krajského mesta.


Europass zo Španielska získalo 23 študentov

Až 23 študentov SPŠ S. Mikovíniho sa zúčastnilo dvojtýždennej pracovnej mobility v rámci programu Erasmus v Úbede v Španielsku. pokračovanie článku....


Študenti SPŠ S. Mikovíniho v Estónsku

Projektu „Let´s log in“, ktorého iniciátorkou a manažérkou bola RNDr. Valentína Vajsová,  sa zúčastnili študenti z Estónska, ČR, SR, Poľska a Turecka; aby diskutovali v anglickom jazyku o sociálnych sieťach ako o prostriedku, ktorý môže mladým ľuďom pomôcť pri hľadaní zamestnania a pripravili videá, fotografie, aktivity blízke tejto téme.


Kurz ochrany človeka a zdravia 2014

Zo spomienok III.B, III.PG,D a K vybrala a mierne expresívne podfarbila B. Chrienová


Hattrick SPŠ Samuela Mikovíniho v B. Štiavnici na EXPO SCIENCES EUROPE
Nora Jedináková, absolventka SPŠ. S. Mikovíniho, úspešne reprezentovala našu školu v Žiline na EXPO SCIENCES EUROPE 2014/ESE/

 

Geodeti z SPŠ Samuela Mikovíniho na Jesennej univerzite architektúry 2014

V dňoch 31. augusta  až 7. septembra sa vybraní študenti odboru Geodézia, kartografia a kataster zo SPŠ Samuela Mikovíniho  zúčastnili 6. ročníka študentského workshopu Jesenná univerzita architektúry 2014 (JUA 2014) v  Banskej Štiavnici. Workshop pravidelne organizuje Fakulta architektúry STU v Bratislave.


Fascinujúci svet vynálezov Leonarda da Vinciho: Učitelia SPŠ S. Mikovíniho navštívili ojedinelú výstavu

Leto. Synonymum oddychu, ciest, nezabudnuteľných zážitkov. Práve za nimi sme sa vypravili do najjužnejšej župy Maďarska, do malebného mesta Pécs. Cieľom našej dlhej púte bola výstava technických vynálezov renesančného génia Leonarda da Vinciho, právom označená za kultúrnu udalosť roka 2014 v Maďarsku i v strednej Európe.


Majstrovstvá Slovenska v silovom päťboji

5. júna 2O14 sa v Holíči konali Majstrovstvá Slovenska stredných škôl v silovom paťboji, na ktoré postúpili naši študenti na základe prvenstva a  výborných výsledkov z okresného kola. Pokračovanie článku...


Online učebnica ekonómie

Niektorí naši  študenti zo  4.G a 3.Z triedy  úspešne absolvovali program Online učebnica ekonómie na vzdelávacom portáli Junior Achievement a získali certifikát. Pokračovanie článku...


Mini workshop  japonskej kaligrafie

Food Artist YOSHIMI USUI  predviedla dokonalú techniku japonskej kaligrafie študentom -    konzervátorom papiera a starých listín. Pokračovanie článku....


Najmladší chemici nezaostali!

Dňa 15. mája 2014 sa uskutočnilo krajské kolo chemickej olympiády kategórie C na katedre chémie UMB v Banskej Bystrici. Pokračovanie článku...


ROZLÚČKA SO ŠTVRTÁKMI

Čas letí, jak vtáci nedozerní.../L. Novomeský/ Zasa stojíme vo vestibule a
pred nami sú nastúpení všetci naši maturanti. Takto sa s nami lúčili...


Letom svetom  stovežatou ...exkurzia umeleckých odborov v Prahe
Podtitul: Straty a nálezy v matičke Prahe..
(z čerstvých spomienok našich študentov očarených veľkomestom)
Dotyky módy 2014

V piatok 11.4. 2014 prebehlo predkolo súťaže Dotyky módy – súťaže v modelovej tvorbe odevov, ktorú organizuje Stredná škola designu a módy v Prostějove (ČR), do ktorej sme sa prihlásili s kolekciou modelov Origami.


Terénne cvičenia živoťákov a geodetov 2014

V dňoch 23-26.4.2014 sa študenti 1.2.3. ročníka zo SPŠ  Mikovíniho v Banskej Štiavnici z odborov Geodézia kartografia a kataster, Životné prostredie zúčastnili terénnych cvičení na Počúvadlianskom jazere v Penzióne pod Sitnom. Pokračovanie článku...


Celoštátne kolo SOČ

V dňoch 23.-25.4.2014 sa v Starej Ľubovni konal 36.ročník celoštátneho kola SOČ, na ktorom sa zúčastnilo takmer 400 súťažiacich, porotcov a hostí z celého Slovenska. Pokračovanie článku...


Medzinárodný geodetický pentathlon a my

V dňoch 11. až 13. apríla 2014 sa žiaci našej školy zúčastnili 9. ročníka Medzinárodného  geodetického pentathlonu (IG5) 2014 v mestečku Letohrad v Českej republike. Organizátorom tohto ročníka bola Průmyslová střední škola Letohrad. Pokračovanie článku...


EXPERT  geniality show 2014

V tomto ročníku súťaže mali v ponuke študenti  tieto témy: Do you speak English?, Svetobežník, Spoločnosť kedysi a dnes, Bity, bajty, technológie a Góly, body, sekundy. Viac informácií ....


36. ročník krajského kola SOČ

Dňa 4.3.2014 sa v Žarnovici na SOŠ drevárskej konal 36. ročník Krajského kola SOČ. Do súťaže postúpilo viac ako 150 súťažiacich so 133 prácami v 17 odboroch. Viac informácií...


Exkurzia vo farmaceutickej firme GALVEX

26. marca 2014 sa trieda 4. B odboru biotechnológia a farmakológia pod vedením Ing. Eleny Šlaukovej PhD a Ing. Sivákovej, zúčastnila v Banskej Bystrici exkurzie  vo farmaceutickej spoločnosti GALVEX, spol. s r. o.   Pokračovanie článku...


V dňoch 10.a 24.3 sme sa so študentkami 2.a  3.ročníka odevného dizajnu zúčastnili v Galérii Jozefa Kolára dvoch blokov kurzu Paličkovanej čipky... Do tradičnej techniky nás zasvätila lektorka Adina Knopeková. Kurz bol príjemným osviežením a obohatením výuky o čom svedčia zábery fotografií..., ktoré zachytila Katarína Patchová.


KURZ SUCHÉHO PLSTENIA v dielňach odevného dizajnu

V stredu sa v našich dielňach plstilo, presnejšie 14 švárnych dievčat a diev / medzi ne rátame i obe vyučujúce /vyrábalo textilné šperky počas Kurzu suchého plstenia. Pokračovanie článku...


VODA,ČO MA DRŽÍ NAD VODOU – PLAVECKÝ VÝCVIK PRVÁKOV

Bolo pekné slnečné ráno a nám začal plavecký výcvik. Rozohrial nás beh okolo bazéna , ktorý sme absolvovali päťkrát. Bola som šťastím bez seba (irónia). Pokračovanie článku....


LYŽIARSKY VÝCVIK 2O14 POČÚVADLO – SALAMANDRA

Nemožné sa stalo skutočnosťou! Záložný plán sa nekonal, hoci po upršaných jarných prázdninách málokto veril, že si naši nadšenci zimných športov prídu na svoje. Lyžiarsky výcvik bol úspešný, o čom svedčia aj pohľady „účastníku zájezdu“ : prvácky, druhácky a tretiacky. Pokračovanie článku...


Školské kolo SOČ

Dňa 6.3.2014 sa v chemickej odbornej učebni konalo Školské kolo SOČ, ktorého sa zúčastnili víťazi triednych kôl v odboroch životné prostredie, biotechnológia farmakológia a geodézia, kartografia a kataster. Pokračovanie článku....


Chemická olympiáda

je postupová súťaž organizovaná v Slovenskej republike ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov a je neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na školách.
50. ročník Chemickej olympiády sa uskutočnil v dňoch 23. – 26. 02. 2014 v Bratislave. Pokračovanie článku....


ARCHÍVNE KLENOTY s našou skromnou účasťou

Účastníkov zájazdu na výstavu listín pod názvom Archívne klenoty, ktorá vznikla na počesť 20. Výročia založenia SR a konala sa v priestoroch Bratislavského hradu, čakal dvojnásobný zážitok. Pokračovanie článku.....


Študentka 3.P Adriana Bartscht vyhrala 1. miesto na krajskom kole olympiády v anglickom jazyku.

Gratulujeme a držíme palce na celoslovenskom kole.


Individuálne dni otvorených dverí!!!

Pozývame všetkých oneskorencov - záujemcov o štúdium umeleckých alebo technických odborov, ktorí nestačili dobehnúť k našim dubovým dverám počas oficiálnych dní otvorených dverí, že majú JEDINEČNÚ ŠANCU !!! Ohláste sa, najlepšie deň vopred,na sekretariáte školy a my vám zabezpečíme konzultácie s príslušnými vyučujúcimi, zoznámime vás s krásnymi priestormi školy a porozprávame vám o odbore, ktorý ste si vybrali.


Ako sa darí našim absolventom výtvarných odborov na vysokých školách...

Kým stredoškoláci zvádzajú statočný a miestami krutý boj s polročným skúšaním ,vysokoškoláci  majú najnáročnejšiu časť zimného semestra - obhajoby  výtvarných prác – za sebou. Vypravila som sa na prieskum, ktorý prebiehal na VŠVU v Bratislave, aby som na vlastné oči uvidela ich pokroky. Pokracovanie clanku ....


Imatrikulácie 2013

Imatrikulácie, imačky, imatrikuly – rezonovali medzi prvákmi od prvých dní pobytu v našej škole. Ako ich vnímali? Nuž, čítajte... 


Vianočná Viedeň 2013

Streda 11.12.2013 . Budíček o piatej hodine. Bŕ, zima! Neskôr môžem konštatovať, že za tú trochu rannej nepohody to stálo. Tešila som sa ako malé dieťa na cukríky. Pred Lidlom nás čakal autobus. Pokračovanie článku....


Mikuláš, čo v tom koši máš?

Aj keď sa 6.december tohto roku niesol na našej škole skôr v duchu predvianočného turnaja vo volejbale, Mikuláša sme si veru nemohli odpustiť. Pokračovanie a viac fotiek....

Mikulášsky volejbalový turnaj

Fenomenálny divadelný zážitok v DAB v Nitre

Dramatizácia slávneho románu  Jane  Austinovej  Pýcha a predsudok, ako ju naštudovali herci Divadla Andreja Bagara v Nitre , priťahuje do mesta pod Zoborom stovky návštevníkov. Neustále vypredané, davy pred pokladňou a skvelé divácke ohlasy prilákali aj našich študentov- milovníkov divadla na predstavenie. Pokračovanie článku...


„Expert geniality show“

Dňa 4. Decembra 2013 sa konal 7. ročník  celoslovenskej súťaže „Expert..“ Tentokrát sa zapojilo 47 našich študentov: 25 v kategórii I. a II. ročník a 22 v kategórii III. a IV. ročníkov. Vlani sa najviac darilo – s umiestnením do 10-eho miesta – S. Hrnčiarovej, J. Havranovi, T. Čavojskému, A. Bartschat a I. Gálošovej. Ako sa darilo súťažiacim tento rok, dozvieme sa 10. Januára 2014 na www.sutazexpert.sk


Ocenení študenti

17. november je už tradične dňom, kedy primátori miest oceňujú výborných a talentovaných študentov. Ani tento rok nebol výnimkou a vo štvrtok, pár dní po Dni študentov prijala pani primátorka Mgr. N. Babiaková  študentov stredných škôl okresu Banská Štiavnica. V obradnej sieni MsÚ sa medzi odmenenými zaslúžene ocitla trojica našich reprezentantov: ADRIANA BARTSCHAT, SLAVOMÍRA HRNČIAROVÁ a ADAM ŠALKOVSKÝ. Pokračovanie....


LIGHT EXPO BB : svetlo & design

Spoločnosť LEDeco. sk so sídlom v Banskej Bystrici prostredníctvom Ing.arch. M. Licharda nadviazala spoluprácu s umeleckým odborom propagačné výtvarníctvo a dizajn grafický a priestorový v pilotnom projekte „LIGHT EXPO BB:  svetlo&design". Pokračovanie článku....


Navštívili sme Divadlo Andreja Bagara v Nitre

28. októbra 2O13  sme cestovali za divadlom do mesta pod Zoborom –  Nitry.
Miesto : Veľká sála DAB – plná adolescentov / zvládali .../ a pubertiakov / hrôza hrôz ! /


VIII. Bienále KNIHA AKO OBJEKT

SPŠ Samuela Mikovíniho v B. Štiavnici vystavuje v Maďarsku. 20. októbra sa malá výprava zo SPŠ Samuela Mikovíniho zúčastnila vernisáže VIII. Bienále Kniha ako objekt v barokovom Ráday kaštieli v mestečku Pécel neďaleko Budapešti. Pokračovanie článku.....

 


Pochod Akademikov

Oslavy  20. výročia zápisu Banskej Štiavnice do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO spojené s pochodom  Akademikov sa niesli v komornejšom duchu ako minuloročné 250. výročie založenia Baníckej a lesníckej akadémie,  spojené s otvorením výstavy historických meracích prístrojov Ako sa meral svet a s odhalením pamätnej mramorovej dosky pred našou školou. Celý článok...


Kurz ochrany človeka a prírody 25.9. - 27. 9 2013

Tretiaci sa už nevedeli dočkať, kedy vypukne 2 v 1...KOČAP milovaný - 3 dni bez školy!
...KOČAP zatracovaný - hrozia nečakané objemy POHYBU na čerstvom vzduchu!
Pokračovanie článku.....
 


Jesenná univerzita architektúry 2013

V dňoch 1. až 8. septembra sa v Banskej Štiavnici konal V. ročník študentského workshopu Jesenná univerzita architektúry 2013 (JUA 2013) organizovaný Fakultou architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. pokračovanie článku...


3D Mapping

V tomto roku si Banská Štiavnica pripomína 775 výročie získania mestských práv, čím sa zaraďuje medzi najstaršie slovenské mesta. 3D mapping bol vytvorený na podnet mesta Banská Štiavnica v spolupráci zo Strednou priemyselnou školou Samuela Mikovíniho. Autormi projektu sú Mgr.Art M.Galbavý, Mgr.Art I.Slovenčák a Mgr.Art J.Ondráš.


Európski environmentalisti na SPŠ S. Mikovíniho

V rámci projektu environmentálnej výchovy fakulty prírodných vied UK v Bratislave študenti z rôznych krajín Európy - Srbska, Francúzska, Litvy, Španielska, ale aj Turecka - navštívili SPŠ S. Mikovíniho v Banskej Štiavnici. Pokračovanie článku ...


Mládež v akcii
Dňa 26.6. 2013 na SPŠ S. Mikovíniho zavítali 6 pracovníci IUVENTY, Amnesty International a Pohronského osvetového strediska, ktorí študentom prestavili zážitkovou formou aktivity svojich organizácií, ale upozornili ich aj na priestor pre ich vlastné iniciatívy a projekty. Pokračovanie článku...

JÁN GALBAVÝ - VÍŤAZ 35.ROČNÍKA SOČ

Len nedávno sme na našej stránke uviedli výsledky školského kola SOČ a mená postupujúcich do krajského kola. Dnes môžeme gratulovať Jánovi Galbavému zo IV. B, ktorého prácu v odbore 03 Chémia a potravinárstvo ocenila odborná porota v posledný aprílový víkend v Nových Zámkoch métou najvyššou - 1. miestom. Pokračovanie ....


Celoslovenský úspech našej študentky 

Svoje úspešné ťaženie jednotlivými kolami olympiády v anglickom jazyku zavŕšila Adriana Bartschat, študentka SPŠ S. Mikovíniho, vynikajúcim druhým miestom na celoslovenskom kole v Bratislave.


Krajské kolo SOČ

Dňa 12.4.20013 sa na SPŠ J.Murgaša v Banskej Bystrici konalo Krajské kolo 35.ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti. Sedem prác študentov odboru Biotechnológia a farmakológia, Životné prostredie, Geodézia, kartografia a kataster SPŠ S.Mikovíniho v Banskej Štiavnici postúpilo na krajské kolo,kde mohli prezentovať výsledky svojej práce. Umiestnenie našich študentov....


Študenti SPŠ S. Mikovíniho na IG5 v Lučenci
Počas krásneho jarného víkendu v dňoch 19. – 22. apríla 2013 sa študenti našej školy odboru Geodézia, kartografia a kataster zúčastnili 8. ročníka Medzinárodného geodetického pentatlonu (IG5) 2013 organizovaného SPŠ stavebnou Oskara Winklera v Lučenci. Pokračovanie článku.....

SALAMANDER 2012 OČAMI DETÍ A MLÁDEŽE
Druháci - propagační výtvarníci, bodovali...
Tradične  nás propagační výtvarníci  reprezentujú na súťažiach regionálneho i celoslovenského charakteru.

Ekológovia zo SPŠ Mikovíniho opäť v teréne

V dňoch 8.-11. apríla 2013 študenti odboru Životné prostredie na SPŠ S. Mikovíniho v Banskej Štiavnici strávili tri dni na terénnych cvičeniach na Počúvadle. Pobytu sa zúčastnili aj žiaci základných škôl, výhercovia celoslovenskej ekologicko - literárnej a fotografickej súťaže „Svet okolo nás“ ......


Regionálne kolo vo volejbale chlapcov

19. 3. 2013, Žarnovica, meniny mal Jozef a vonku sa čerti ženili. Cesta našich volejbalistov do Žarnovice bola viac ako dobrodružná , ale túžba dokázať, že sme skvelý team, prekonala aj sibírske podmienky.


SOČ na SPŠ S.Mikovíniho

Dňa 7.3.20013 sa na SPŠ S.Mikovíniho konal 35.ročník Stredoškolskej odbornej činnosti. Študenti odboru  Biotechnológia a farmakológia, Životné prostredie ,Geodézia, kartografia a kataster opäť ukázali svoju odbornú úroveň pri prezentácii  a obhajobe svojich prác


Plavecký výcvik prvákov uplynul ...ako voda...

Banská Štiavnica : 11.3. 2013 , 7:45 miestneho času , Mestské kúpele a plaváreň
V hlavných úlohách : šéftréner : Mgr. M. Prokein , asistenti trénera: Mgr. T. Štepáneková, Ing. M. Siváková, Ing. P. Coplák, Ing. D. Kostra.


MÁME STRIEBRO Z CELOŠTÁTNEHO KOLA CHEMICKEJ OLYMPIÁDY !

Kým si žiaci banskobystrického kraja užívali jarné prázdniny, ich talentovaní, chémiou pozitívne zasiahnutí spolužiaci si mordovali hlavy riešením náročných úloh celoštátnej chemickej olympiády. Pokračovanie článku...


ÚSPEŠNÁ ÚČASŤ NA OLYMPIÁDE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

Po suverénnom zvládnutí okresného kola olympiády v anglickom jazyku sa jeho víťazky, naše študentky z triedy II. P Adriana Bartschat a Ivana Gálošová, zúčastnili dňa 11. 2. 2013 krajského kola vo Zvolene. Pokračovanie článku...


Skvelý lyžiarsky výcvik!

Počasie sa tento rok naozaj vyšantilo. S obavou sme očakávali, či sa umúdri aspoň v týždni od 4. 2. do 8. 2.2013, lebo dážď a nepohoda prerušili lyžiarske výcviky iným školám týždeň pred nami.


Krehká krása recyklácie

Propagační výtvarníci nás opäť presvedčili, že pod vedením svojich pedagógov: Mgr.art Z. Filipovej a Mgr. art. I. Slovenčáka , dokážu malé zázraky. Zadanie klauzúrnych prác znelo: vytvorte model zvieratka, vtáka, ryby, chrobáka z dostupných kovových súčiastok.


Študenti SPŠ Mikovíniho opäť zabodovali v cudzích jazykoch
Dňa 16.januára a 23.januára 2013 sa konali Okresné kolá jazykovej olympiády v anglickom a nemeckom jazyku na ZSŠOS v Banskej Štiavnici. Pokračovanie .....

Snehové sochy
Už sme si zvykli, že Perinbaba po Vianociach nadelí toľko snehu, že sa naši výtvarníci môžkreatívne vyšantiť pri modelovaní snehových diel a dielok. Tento rok sa pochlapili a do botanickeu j zimnej galérie pribudli hneď štyri skulptúry.

Napísali o nás: V Učiteľských novinách č.9 z 3.januára 2013 sú uverejnené články venované histórii a súčasnosti našej školy – 250. výročiu založenia Baníckej akadémie, výstave geodetických prístrojov a tiež súťaži, ktorú organizuje naša škola pre žiakov ZŠ.

Okresné kolo vo volejbale dievčat
Dňa 12.12.2012 sa uskutočnilo okresné kolo stresných škôl okresu Banská Štiavnica vo volejbale dievčat. Zúčastnili sa ho štyri školy a to: SOŠ obchodu a služieb, Katolícke gymnázium, Gymnázium A. Kmeťa a SPŠ S. Mikovíniho.

Marek Kocka po roku opäť vystavuje
O tom , že náš študent Marek Kocka je talentovaný a mimoriadne pracovitý výtvarník sme sa už mnohokrát presvedčili.  Po výstave v kaviarni Sitno potešia jeho obrazy krajiniek a kópií historických iluminácií  návštevníkov minigalérie v Slovenskej Ľupči.  Spoľahlivý a skromný, i tak by sa dal charakterizovať chlapec, ktorý už dávno objavil čaro a strastiplnosť cesty umením.

Ocenení žiaci primátorkou mesta

Dňa 16.11.2012 primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková pri príležitosti Dňa študentov slávnostne prijala a ocenila v obradnej sieni MsÚ najlepších študentov zo stredných škôl okresu Banská Štiavnica. Pokračovanie článku...


Päť rokov projektu Leonardo da Vinci na SPŠ S. Mikovíniho
V Nemecku som sa zdokonalila v nemeckom jazyku, naučila som sa počúvať pravú nemčinu, odskúšala som si orientáciu a samostatnosť vo veľkom meste. Pracovala som s ľuďmi, ktorí boli milí a naučili ma využiť  množstvo nových počítačových programoch. Lucia Schniererová – propagačné výtvarníctvo Viac o projekte

ZLATÉ CHVÍLE s oblátkami OPAVIA
Jedného pekného dňa dostala Mgr.art Zuzana Filipová do rúk info o súťaži ZLATÉ CHVÍLE s oblátkami OPAVIA. Ak si myslíte, že podľahla sladkému mámeniu, dopustili ste sa kolosálneho omylu. Zaujali ju podmienky súťaže, do ktorej sa mohli zapojiť kreatívni jedinci vlastniaci fotoaparát.

Študentská formula okolo Slovenska 2012
Dňa 23.10.2012 sa v areáli Strednej priemyselnej školy Samuela Mikovíniho uskutočnila roadshow Študentská formula okolo Slovenska 2012, ktorú organizovala SjF STU Bratislava.

250. výročie školy

Banská Štiavnica, už od 12. storočia zvaná terra banensium - krajina baníkov. Žijeme v 21. storočí a na každom kroku cítime, ako baníctvo ovplyvňovalo život mesta a sformovalo ho do dnešnej podoby.


AKO SA MERAL SVET
SPŠ Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici v spolupráci s Lesníckym a drevárskym múzeom Šoproň a BBSK dňa 12.10.2012 o 16.00 hod. pri príležitosti 250. výročia prijatia rozhodnutia o založení Baníckej akadémie otvára v priestoroch školy výstavu historických zememeračských prístrojov a pomôcok pod názvom AKO SA MERAL SVET. V tento deň sa uskutoční aj slávnostné zhromaždenie v Kostole sv. Kataríny a podujatie Akademici v Banskej Štiavnici.

Študenti SPŠ Samuela Mikovíniho na JUA 2012

V dňoch 16. až 23. septembra 2012 sa naši študenti štvrtého ročníka odboru Geodézia, kartografia a kataster: Majka Majdová Erika Stašová, Lívia Gundová, Miroslav Oravec, Marcel Graus a Matej Čiaš, zúčastnili študentského workshopu Jesenná univerzita architektúry 2012 (JUA 2012).


Oprava vstupnej brány
Žiaci Juraj Valach a Ján Škvarka, ktorí práve ukončili druhý ročník v študijnom odbore Konzervátorstvo a reštaurátorstvo so zameraním na omietky a štukovú výzdobu, dostali cez letné prázdniny šancu vyskúšať si a predviesť svoju praktickú zručnosť pri rekonštrukcii chýbajúcich hlavíc pilierov zadnej brány – vjazdu pre autá do školského areálu v hornej Botanickej záhrade, kde sídli SPŠ S. Mikovíniho. Pokračovanie .....

EXPO – SCIENCES  EUROPE

Víťazi 34. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti  sa zúčastnili medzinárodnej prehliadky študentských vedeckých prác v Tule v Rusku v dňoch 2.-8. júla 2012. Do Tuly prišlo so svojimi projektovými prácami viac ako 400 študentov z 24 krajín sveta. Pokračovanie...
 


Maturitné skúšky na SPŠ S. Mikovíniho

V dňoch 17.-25.5.2012 sa na Strednej priemyselnej škole Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici konali maturitné skúšky. Študenti študijných odborov umeleckého zamerania v rámci praktickej časti odbornej zložky vytvorili veľa hodnotných prác, ktoré si môžete pozrieť na fotografiách. Pripravujeme tiež výstavu týchto prác, ktorá sa uskutoční v priestoroch školy.


CESTA ZO SPŠ S. MIKOVINIHO DO BRUSELU...

Innovation creativity campu 2012 v Bruseli predchádzalo online kolo, ktoré trvalo od 1.5. do 16.5.2012. Tam sme sa všetci museli zaregistrovať a boli sme automaticky priradení do jednotlivých tímov. V každom tíme pôsobili ľudia z rôznych krajín ,nemohlo sa stať, aby v jednom tíme boli   dvaja ľudia z rovnakej krajiny. Pokračovanie článku....


Rozlúčka maturantov

Dňa 10.5.2012 sa uskutočnila rozlúčka maturantov s našou školou po 4 rokoch štúdia. Celé zhromaždenie sa konalo v aule, kde sa zišli okrem vedenia školy aj žiaci nižších ročníkov, profesorský zbor a hospodárski pracovníci. Pokračovanie článku.....


7.ROČNÍK  GEODETICKÉHO PENTATLONU

Lučenec 22.apríla 2012

Študenti SPŠ S. Mikovíniho v B. Štiavnici odboru geodézia a kartografia obsadili v medzinárodnej konkurencii 3. miesto.

Úspech štiavnických chemikov

V dňoch 23. – 26. marca 2012 sa najlepší chemici stredných škôl  stretli v Bratislave na celoštátnom  kole 48. ročníka Chemickej olympiády pod záštitou IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže a  Slovenskej komisie chemickej olympiády. Pokračovanie....


VERNISÁŽ ŠTUDENTA SPŠ S. MIKOVÍNIHO

K nášmu mestečku kultúra, umenie, výstavy, festivaly , koncerty prináležia a dotvárajú jeho príťažlivú atmosféru. Študenti a vyučujúci SPŠ. S. Mikovíniho často participujú na uvedených kultúrnych podujatiach a dodávajú im punc originality. Pokračovanie článku....


Innovation&Creativity camp 2012
Dňa 01. 03. 2012 sa konala súťaž Innovation&creativity camp 2012 na podnet výzvy spoločností SLOVALCO, a.s. a SAPA PROFILY, a. s., v priestoroch závodu SLOVALCO za podpory organizácií Junior achievement  a GR pre vzdelávanie a kultúru, Program celoživotného vzdelávania.

Školské kolo SOČ

Dňa 29.2. 2012  sa na SPŠ.S Mikovíniho konalo školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti, na ktorom sa zúčastnilo 17 študentov,  ktorí predstavili práce na vysokej odbornej úrovni  v 6 kategóriách. Študenti nielen odprezentovali výsledky svojej práce, ale preukázali aj svoju zručnosť pri tvorbe modelov.


Lyžiarsky výcvik: Počúvadlo-Salamandra

Tretí ročník lyžiarskeho výcviku pre druhákov a prvákov nadviazal na úspech predošlých dvoch,  dokonca je ovenčený najväčším počtom superlatívov,aké som kedy na adresu školských akcií čítala a počula -a to už učím nejaký ten piatok...
Po dlhých rokoch sa vďaka ústretovosti vedenia školy a výhodnej ponuky p. Erneka, majiteľa penziónu na Počúvadle, podarilo absolvovať kurz formou pobytu  v príjemnom prostredí a za ideálnych snehových podmienok. Aby ste uverili, že "bolo super ", pripájam chválospevy a postrehy spokojných študentov.


Snehové sochy

21. 1. 2012 veselá partia propagačných výtvarnikov z III. P  pod vedením prof.E. Rajčanovej a prof. Slovenčáka geniálne využili kopisko snehu a vytvorili svetový  / a keď nie svetový, slovenský určite / unikát - megarozmernú sfingovú mačičku. Viac informácií....


Čarovná vianočná Viedeň
Dňa 7.decembra 2011 sa opäť  naša škola vybrala vychutnávať predvianočnú atmosféru rakúskej metropoly.

Zájazd každoročne organizuje Mgr.Zuzana Chladná, vyučujúca nemeckého jazyka.Viac informácií .....


Stužková pri mori

Na začiatku októbra sa budúci maturanti zo 4.B , 4.C a 4. K so svojimi triednymi vybrali  do Talianska, aby uvideli kus sveta a zažili netradičné stužkovanie  na morskej pláži.

Viac informácií.....


Najlepší študenti školy ocenení pri príležitosti dňa študentov
Riaditeľstvo SPŠ S. Mikovíniho v Banskej Štiavnici navrhlo na ocenenie pri príležitosti Dňa študentov, ktoré sa uskutoční v Obradnej sieni MsÚ v Banskej Štiavnici dňa 16.11.2011 o 10:00 hod., 4 najlepších študentov školy, ktorí nielenže dosahujú výborné študijné výsledky, ale aj veľmi úspešne reprezentujú našu školu. Viac informácií.....

Sviatok ľudskej výnimočnosti
Diplomy Predsedu BBSK opäť v rukách študentov SPŠ Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici
Po vlaňajšom úspechu neobvyklej objednávky predsedu BBSK Ing. Vladimíra Maňku na grafickú realizáciu diplomov v rámci ceny predsedu BBSK 9 osobnostiam nášho kraja, ktorú zvládli študenti odboru konzervátorské a reštaurátorské práce zameranie na papier, staré tlače a knižné väzby na výbornú, sme aj tento rok poctení  možnosťou podieľať sa na slavnostnej ceremonii aspon formalne. Viac informácií ....

Deň otvorených dverí na SAV
Dňa 8.11.2011 bol na Slovenskej akadémii vied (SAV), na chemickom ústave odbor chémie sacharidov.
Naši študenti mohli vidieť veľmi podobné praktické metódy výskumu, ako sa učia používať i u nás na škole, ako i informácie ktoré dostávali, boli pre nich síce vysoko odborné, no napriek tomu aktuálne i zrozumiteľné pre študentov.

Okresné kolo v basketbale

Študenti našej školy sa dňa 20.10.2011 pod vedením p. Miroslava Polláka zúčastnili okresného kola v basketbale na SOŠ Ľ.Greinera v Banskej Štiavnici. Skončili na 3. mieste za domácimi basketbalistami a Gymnáziom. Hrali pekný basketbal, za čo im patrí pochvala.


Mobilita Leonardo da Vinci 2011/2012

Ďalších šestnásť študentov SPŠ S. Mikovíniho sa dnes môže pochváliť  Europassom z Londýna a Lipska
Na začiatku septembra sa šestnásť študentov SPŠ S. Mikovíniho  zúčastnilo dvojtýždenného  pracovného pobytu v Londýne a Lipsku. Viac informácií o projekte.....

Módna prehliadka na dňoch Sv. Huberta

Na slávnostiach Sv. Huberta vo Sv. Antone v hlavnom programe opäť nechýbali naše študentky Odevného dizajnu. Predviedli sa v módnej prehliadke spolu s novými modelmi doplnenými o ďalšie originálne kolekcie.
TOPlist